Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM và Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn, theo thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký kết cách đây không lâu giữa hai bên, Khoa Công nghệ Thực Phẩm đã có buổi thăm và làm việc tại Xí nghiệp Chế biến Thực Phẩm Nam Phong vào sáng ngày 12 tháng 09, 2014.

 Sinh viên xem thông báo tại: http://pdt.hcmuaf.edu.vn/pdt-22253-1/vn/thong-bao-kiem-tra-thong-tin-ho-tich-dot-tot-nghiep-thang-6-nam-2015.html

Thân gửi các bạn sinh viên danh sách các bạn sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2015, sinh viên xem tại: data/biên bản xét tốt nghiệp đợt tháng 6-2015 new.pdf