Tuyển sinh

-           Tên chương trình đào tạo: Chương trình chất lượng cao (Kỹ sư, chính quy)

-           Ngành đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT theo công văn Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015,  nay Khoa Công nghệ Thực phẩm chính thức ra thông báo xét tuyển Chương trình chất lượng cao ngành Công Nghệ Thực Phẩm.