Gởi các bạn sinh viên kế hoạch báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 6/2016, cụ thể như sau:

 
- Thời gian nộp luận văn hạn chót vào ngày: 06/6/2016
 * Lưu ý: sinh viên nộp 3 cuốn tại VPK và phải có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn.
- Thời gian báo cáo luận văn tốt nghiệp dự kiến vào ngày 14-15/6/2016.
 
* Đính kèm theo là danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN, đề nghị sinh viên xem, nếu có thắc mắc phản hồi về Khoa đến hết ngày 20/5/2016.
Sau thời gian trên Khoa sẽ ra quyết định báo cáo chính thức.