Tuyển sinh

-           Tên chương trình đào tạo: Chương trình chất lượng cao (Kỹ sư, chính quy)

-           Ngành đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Được sự phê duyệt của Bộ GD&ĐT theo công văn Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015,  nay Khoa Công nghệ Thực phẩm chính thức ra thông báo xét tuyển Chương trình chất lượng cao ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

 

DANH SÁCH SINH VIÊT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016