Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM và Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn, theo thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký kết cách đây không lâu giữa hai bên, Khoa Công nghệ Thực Phẩm đã có buổi thăm và làm việc tại Xí nghiệp Chế biến Thực Phẩm Nam Phong vào sáng ngày 12 tháng 09, 2014.