KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 20 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

W3.CSS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

 Tuyển sinh

-           Tên chương trình đào tạo: Chương trình chất lượng cao (Kỹ sư, chính quy)

-           Ngành đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Phê duyệt của Bộ GD&ĐT theo công văn Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Thông báo về cảnh báo học vụ và buộc thôi học, sinh viên xem danh sách tại : data/CANH BAO HOC VU_QD(1).pdf

data/BUOC THOI HOC_QD.pdf

Trường hợp sinh viên có nhu cầu tiếp tục học và có lý do chính đáng ảnh hưởng đến việc học, sv có thể làm đơn, xin xác nhận ở Khoa/Bộ môn và nộp về PĐT trước ngày 01.11.2016 để Phòng tổng hợp trình BGH xem xét.

 Khoa CNTP sẽ nhận báo cáo rèn nghề của sinh viên khoá 2013, 2014 đã đăng ký trong HK3 (15-16), vào thời gian cụ thể như sau:
- Khoá 2013: từ ngày 20-21/9/2016.
- Khoá 2014: từ ngày 22-23/9/2016.
Địa điểm: Văn phòng khoa CNTP (cô Bông)