KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 20 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

W3.CSS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM