Congrats to Tran Thi Khanh Hang, class DH14TP - Advanced program, won an excellent prize in SV-ECOM 2017 contest.

https://vov.vn/khoi-nghiep/sinh-vien-kiem-tien-ty-cung-chuong-trinh-khoi-nghiep-svecom-2017-726156.vov

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : four eight nine four four

Xem trả lời của bạn !