KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 20 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

W3.CSS

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

 Tuyển sinh

-           Tên chương trình đào tạo: Chương trình chất lượng cao (Kỹ sư, chính quy)

-           Ngành đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm

Phê duyệt của Bộ GD&ĐT theo công văn Công văn số 5464/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 10 năm 2015.

 Hàng năm công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ xét chọn giới thiệu ứng viên nhận học bổng của tập đoàn Ajinomoto sang trường đại học Tokyo (Nhật Bản) học thạc sỹ. Mời các sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm; ngành Sinh học; ngành Công nghệ sinh học đăng ký ứng tuyển.

Điều kiện: điểm tích lũy tốt nghiệp từ 3.2/4.0 trở lên; sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong năm 2017 hoặc đã tốt nghiệp và dưới 35 tuổi. 

Các bạn nào muốn ứng tuyển vui lòng cung cấp: họ tên, MSSV, thời gian tốt nghiệp, điểm tích lũy, email, số điện thoại liên lạc vào email ntpthuy@hcmuaf.edu.vn từ nay đến trước 23/12/2016. 

Xem chi tiết tại đây 

Thông báo về cảnh báo học vụ và buộc thôi học, sinh viên xem danh sách tại : data/CANH BAO HOC VU_QD(1).pdf

data/BUOC THOI HOC_QD.pdf

Trường hợp sinh viên có nhu cầu tiếp tục học và có lý do chính đáng ảnh hưởng đến việc học, sv có thể làm đơn, xin xác nhận ở Khoa/Bộ môn và nộp về PĐT trước ngày 01.11.2016 để Phòng tổng hợp trình BGH xem xét.

 Khoa CNTP sẽ nhận báo cáo rèn nghề của sinh viên khoá 2013, 2014 đã đăng ký trong HK3 (15-16), vào thời gian cụ thể như sau:
- Khoá 2013: từ ngày 20-21/9/2016.
- Khoá 2014: từ ngày 22-23/9/2016.
Địa điểm: Văn phòng khoa CNTP (cô Bông)