Hiện nay chúng tôi nhận được từ các mạnh thường quân số tiền 42,5 triệu VNđồng và 7.000 USD để trao 18 suất học bổng trị giá 1 triệu VNĐ/ 1 suất; 5 suất học bổng trị giá 1,5 triệu VNĐ; và 14 suất học bổng trị giá 500 USD cho các sinh viên đang học tại khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với các hoàn cảnh gia đình sinh viên gặp khó khăn, gia đình trong vùng bão lũ, gia đình hộ nghèo, gia đình hộ cận nghèo, sinh viên có học lực khá giỏi hoặc các sinh viên hoạt động Đoàn - Hội tốt.   

 

 

Mời bạn đặt câu hỏi !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên   Email /Fb/Điện thoại:
Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bảy chín sáu