TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. KHA CHẤN TUYỀN

Giảng viên,

Trưởng bộ môn

khachantuyen@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. NGUYỄN ANH TRINH

Giảng viên, phó trưởng bộ môn  natrinhvn@yahoo.com

 

3

ThS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG

 Giảng viên

 nguyenhuucuong266@yahoo.com

4

5

ThS NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỦY

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Kỹ sư   

 Kỹ sư

ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :6527
Nhập ngày : 28-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :20-11-2017

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một sáu sáu tám

Xem trả lời của bạn !