Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - ĐH Nông Lâm TP.HCM

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. KHA CHẤN TUYỀN

Giảng viên,

Trưởng bộ môn

khachantuyen@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. NGUYỄN ANH TRINH

Giảng viên, phó trưởng bộ môn  natrinhvn@yahoo.com

 

3

ThS. NGUYỄN HỮU CƯỜNG

 Giảng viên

 nguyenhuucuong266@yahoo.com

4

KS NGUYỄN THỊ PHƯỚC THỦY

 Kỹ sư   

 

ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang : :5854
Nhập ngày : 28-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :03-11-2015