Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - ĐH Nông Lâm TP.HCM

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Huỳnh Tiến Đạt

Giảng viên

huynhtiendatag@yahoo.com

2

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Giảng viên

opera_272003@yahoo.com

3

ThS. Lê Thị Kiều Thu

Giảng viên

kieuthule@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :6001
Nhập ngày : 28-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :23-12-2014