Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - ĐH Nông Lâm TP.HCM

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Vũ Thị Lâm An

Trưởng bộ môn

laman.vu@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

 

diepcindy2001@yahoo.com

3

ThS.  Nguyễn Minh Hiền

 

hienhn2002@yahoo.com

4

TS. Trương Thục Tuyền

 

thuctuyen_truong@yahoo.com

5

ThS. Hồ Thị Thúy Vân

 

htthuyvan@yahoo.com

Số lần xem trang : :5881
Nhập ngày : 28-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :23-12-2014