Tạp chí FOODplus do sinh viên chương trình Đại học tiên tiến của Khoa CNTP phát hành. Đây là sân chơi để các sinh viên tập tành dịch thuật, viết và tổng hợp các thông tin liên quan đến thực phẩm, sức khỏe và đời sống.

 

Volume 1

 

 

[Quay lại trang Sinh viên]|[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang : :6093
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :27-06-2014

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai một hai năm

Xem trả lời của bạn !