1. Thông tin về học bổng:

- Số suất: 10 được phân bổ như sau:

 Nhóm 1: Số suất dành cho nhóm sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc: 3 suất

 Nhóm 2: Số suất dành cho nhóm cán bộ đoàn xuất sắc, học lực khá trở lên (ĐTB NH 13-14 > 7,0): 3 suất

 Nhóm 3: Suất dành cho nhóm sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học lực khá (ĐTB NH13-14 > 7,0): 4 suất

- Trị giá: 1.000.000/suất

- Đơn vị tài trợ: cựu sinh viên khoa CNTP

2. Hồ sơ học bổng

- Đơn xin học bổng

- Giấy tờ xác nhận có hoàn cảnh khó khăn dành cho nhóm 3.

- Bảng điểm NH 13-14

3. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ

- Địa điểm: Văn phòng khoa CNTP (nộp cho cô Thu Thủy-thư ký khoa)

- Thời hạn: trước 16h ngày 14/11/2014

 

Số lần xem trang: 8803
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021 (19-04-2021)

Quỹ học bổng Shirota 2021 (11-03-2021)

Hội nghị tổng kết NCKH và chuyển giao công nghệ Khoa CNTP Năm học 2020-2021 (28-01-2021)

Danh sách SV báo cáo rèn nghề 2 (Đà Lạt) ngày 29.01 (20-01-2021)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO RÈN NGHỀ 1 CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (28-12-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020-2021 (21-12-2020)

Thông báo nộp báo cáo Rèn nghề 1 (17-12-2020)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BiỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 12/2020 (11-12-2020)

Thông tin học bổng - 2020 (27-10-2020)

Thông báo v/v nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đơt 2 (11-09-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu bảy bốn bảy

Xem trả lời của bạn !