Phòng Kế hoạch tài chính kính chuyển đến sinh viên

- Thông báo về việc xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy hk2/2014-2015 

Nay nhà trường thông báo đến các Phòng ban/Khoa/BM liên quan v/v: “Xử lý sinh viên còn nợ học phí” như sau:

-         Thời gian gia hạn học phí: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 04/04/2015

-         Từ ngày 08/04/2015 : Sinh viên vào email sinh viên để xem danh sách nợ học phí tính đến 16h ngày 04/04/2015

-         Từ ngày 08/04-11/04/2015: Sinh viên đối chiếu nợ học phí tại Phòng Kế hoạch Tài chính P.201- Tòa nhà A1- Viện Nghiên cứu sinh học & Môi trường.

-         Ngày 14/04/2015: Phòng Kế hoạch Tài chính chính thức gửi danh sách sinh viên nợ học phí sau khi đối chiếu học phí với sinh viên (tính đến ngày 04/04/2015). Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết cho sinh viên nợ học phí đăng ký môn học mới và Phòng Công tác sinh viên trừ điểm rèn luyện sinh viên trong học kỳ 2/2014-2015

Đề nghị toàn thể sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí HK 2/2014-2015 nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí đúng thời hạn trên để không ảnh hưởng tới kết quả học tập của cá nhân và kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Danh sách sinh viên nợ học phí 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

data/NO HOC PHI TÍNH DEN NGAY 25-03-2015.xls


Trân trọng! 

Số lần xem trang: 8564
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021 (19-04-2021)

Quỹ học bổng Shirota 2021 (11-03-2021)

Hội nghị tổng kết NCKH và chuyển giao công nghệ Khoa CNTP Năm học 2020-2021 (28-01-2021)

Danh sách SV báo cáo rèn nghề 2 (Đà Lạt) ngày 29.01 (20-01-2021)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO RÈN NGHỀ 1 CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (28-12-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020-2021 (21-12-2020)

Thông báo nộp báo cáo Rèn nghề 1 (17-12-2020)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BiỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 12/2020 (11-12-2020)

Thông tin học bổng - 2020 (27-10-2020)

Thông báo v/v nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đơt 2 (11-09-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai bảy tám tám

Xem trả lời của bạn !