Ban chủ nhiệm khoa và ban liên lạc cựu sinh viên khoa Công nghệ Thực phẩm trân trọng ghi ân các lãnh đạo doanh nghiệp, các cựu giảng viên, sinh viên đã đóng góp tiền mặt hoặc bằng trang thiết bị hỗ trợ học tập để giúp giảng viên, sinh viên khoa có điều kiện giảng dạy, nghiên cứu và học tập tốt cũng như hỗ trợ các điển hình vượt khó học tốt. 

Danh sách đóng góp năm 2015:

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Khoa Công nghệ Thực Phẩm
   
         
DANH SÁCH ỦNG HỘ
QUỸ HỌC BỔNG CỰU GIẢNG VIÊN - CỰU SINH VIÊN năm 2015
         
TT Công ty/cá nhân Đơn vị/Lớp  Tiền mặt Ghi chú
1 Nguyễn Lê Minh Trang  DH10TP 1,000.000  
2 Nguyễn Thảo Quỳnh DH10TP 1,000.000  
3 Phạm Nguyễn Thanh Phong DH10TP 1,000.000  
4 Nguyễn Duy Hoàng DH10TP 500.000  
5 Huỳnh Nguyễn Thảo Trang DH10TP 500.000  
6 Bùi Thị Phương Dung CHTP13 500.000  
7 Công ty TNHH Highland Dragon    5,000.000  
8 Nguyễn Anh Đào BQ23 1,000.000  
9 Phạm Sỹ Tân Thuận BQ23 1,000.000  
10 Nguyễn Quỳnh Nhu  BQ25 1,000.000  
11 Tập thể bảo quản 26 BQ26 10,000.000  
12 Phạm Đức Mạnh BQ27 10,000.000  
13 Trương Thanh Mai DH08TP 1,000.000  
14 Tập thể bảo quản 24 BQ24   Máy rang cà phê trị giá 15.000.000đ
15 Đặng Vân Lâm CHTP13 1,000.000  
16 Nguyễn Thành Nghĩa  CHTP13 1,000.000  
17 Trần Vũ Bảo CHTP13 500.000  
18 Võ Văn Tân CHTP13 500.000  
19 Cô Lâm Thanh Hiền  Cựu GV khoa 2,000.000  
20 Thầy Nguyễn Lê Hưng Cựu GV khoa 3,000.000  

Rất mong các tấm lòng nhân ái của cựu GV-SV tiếp tục đóng góp cho Quỹ học bổng Cựu GV-SV khoa CNTP.

Mọi chi tiết liên hệ: Trưởng ban liên lạc cựu sinh viên: ThS Lương Hồng Quang. 

Số lần xem trang: 8737
Điều chỉnh lần cuối: 21-11-2015

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021 (19-04-2021)

Quỹ học bổng Shirota 2021 (11-03-2021)

Hội nghị tổng kết NCKH và chuyển giao công nghệ Khoa CNTP Năm học 2020-2021 (28-01-2021)

Danh sách SV báo cáo rèn nghề 2 (Đà Lạt) ngày 29.01 (20-01-2021)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO RÈN NGHỀ 1 CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (28-12-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020-2021 (21-12-2020)

Thông báo nộp báo cáo Rèn nghề 1 (17-12-2020)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BiỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 12/2020 (11-12-2020)

Thông tin học bổng - 2020 (27-10-2020)

Thông báo v/v nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đơt 2 (11-09-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn bốn bảy bảy

Xem trả lời của bạn !