Gởi các bạn sinh viên kế hoạch báo cáo khoá luận tốt nghiệp đợt tháng 6/2016, cụ thể như sau:

 
- Thời gian nộp luận văn hạn chót vào ngày: 06/6/2016
 * Lưu ý: sinh viên nộp 3 cuốn tại VPK và phải có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn.
- Thời gian báo cáo luận văn tốt nghiệp dự kiến vào ngày 14-15/6/2016.
 
* Đính kèm theo là danh sách sinh viên đăng ký báo cáo KLTN, đề nghị sinh viên xem, nếu có thắc mắc phản hồi về Khoa đến hết ngày 20/5/2016.
Sau thời gian trên Khoa sẽ ra quyết định báo cáo chính thức.
 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
THÁNG 6/2016
STT Họ và đệm  Tên Tên đề tài GV Hướng Dẫn Ghi chú
1 Cao Minh  Nhựt    KS. Nguyễn Thị Phước Thuỷ  
2 Phan Văn  Thành   ThS. Lê Thị Thanh  
3 Đinh Thái  Nguyên    ThS. Lương Hồng Quang  
4 Nguyễn Thị Tuyết  Hoa    ThS. Ngô Thị Ty Na  
5 Lê Thị Hồng  Vân   ThS. Nguyễn Anh Trinh  
6 Nguyễn Tấn  Thanh    ThS. Nguyễn Anh Trinh  
7 Lê Thị  Phước   ThS. Nguyễn Anh Trinh  
8 Nguyễn Thị Kim  Chi    ThS. Nguyễn Anh Trinh  
9 Nguyễn Thị Kiều  Ninh    ThS. Nguyễn Anh Trinh  
10 Dương Thị  Hương    ThS. Nguyễn Anh Trinh  
11 Nguyễn Thị  Dung    ThS. Nguyễn Anh Trinh  
12 Hồ Mỹ  Chi   ThS. Nguyễn Anh Trinh  
13 Nguyễn Thị Quế  Chi   ThS. Nguyễn Minh Hiền  
14 Nguyễn Lý Thanh  Phương    ThS. Nguyễn Trung Hậu   
15 Đoàn Thị Thanh   Thảo    ThS. Nguyễn Trung Hậu   
16 Đào Thị  Hảo    TS. Kha Chấn Tuyền  
17 Hoàng Ngọc  Tuyền    TS. Kha Chấn Tuyền  
18 Nguyễn Tường  Thy   TS. Kha Chấn Tuyền   
19 Ngô Thị  Hà    TS. Kha Chấn Tuyền   
20 Hoàng Thị Ý  Nhi    TS. Lê Trung Thiên  
21 Đoàn Thị Chúc  Anh    TS. Lê Trung Thiên   
22 Nguyễn Thị Phương Dung   TS. Lê Trung Thiên   
23 Trương Thị Ánh  Ngọc    TS. Lê Trung Thiên   
24 Nguyễn Thị Mỹ  Hiệp    TS. Lê Trung Thiên   
25 Võ Diệu  Lý    TS. Lê Trung Thiên   
26 Dưu Ngọc Vân  Anh    TS. Lê Trung Thiên  
27 Trần Ngọc Yến  Phương    ThS. Nguyễn  Anh Trinh  

Số lần xem trang: 8748
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách cảnh báo học vụ HK I năm 2020 - 2021 (19-04-2021)

Quỹ học bổng Shirota 2021 (11-03-2021)

Hội nghị tổng kết NCKH và chuyển giao công nghệ Khoa CNTP Năm học 2020-2021 (28-01-2021)

Danh sách SV báo cáo rèn nghề 2 (Đà Lạt) ngày 29.01 (20-01-2021)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM BÁO CÁO RÈN NGHỀ 1 CHO SINH VIÊN - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021 (28-12-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2020-2021 (21-12-2020)

Thông báo nộp báo cáo Rèn nghề 1 (17-12-2020)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BiỆN KHÓA LUẬN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 12/2020 (11-12-2020)

Thông tin học bổng - 2020 (27-10-2020)

Thông báo v/v nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở (Giảng viên và Sinh viên) năm 2020 - Đơt 2 (11-09-2020)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không bốn bốn hai

Xem trả lời của bạn !