Số tín chỉ-Credits: 2
Điều kiện tiên quyết-Prerequisites: FST10601
Mục tiêu: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thiết kế và phân tích dữ liệu trong khoa học thực phẩm và đặc biệt là trong khoa học cảm quan.
Course goals: provide the basic knowledge of design and data analysis in food science, particularly in sensory science.
Nội dung: Một số kiến thức cơ bản về xác suất-thống kê, xử lý dữ liệu phân nhóm trong đánh giá cảm quan, các loại kiểm định giả thiết ứng dụng cho giá trị trung bình, phân tích phương sai (ANOVA) một yếu tố, ANOVA nhiều yếu tố, tương quan và hồi quy, phân tích các thành phần chính, phân tích tương quan đa biến, kỹ thuật phân nhóm.  
Contents: Some basic knowledge of statistics, data process in sensory evaluation, verifications of hypothesis applied for mean value, variance analysis with one factor and multi factors, correlation and regression, analysis of main components, analysis of multi-variable correlation, subgroup technique.

Số lần xem trang : :3902
Nhập ngày : 12-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản(19-07-2009)

Công nghệ bảo quản và chế biến ngũ cốc và củ cho bột(19-07-2009)

Công nghệ chế biến trà, cà-phê, cacao(19-07-2009)

Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa(19-07-2009)

Công nhệ chế biến dầu mỡ thực phẩm(19-07-2009)

Các chất gây ngọt và công nghệ đường mía (19-07-2009)

Công nghệ chế biến thức uống (19-07-2009)

Độc tố thực phẩm(19-07-2009)

Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả(19-07-2009)

Công nghệ enzyme(19-07-2009)

Khoa học về thịt và công nghệ chế biến thịt(19-07-2009)

Quản trị kinh doanh (19-07-2009)

Tiếp thị(19-07-2009)

Báo cáo chuyên đề(19-07-2009)

Các quá trình cơ bản trong công nghệ TP(19-07-2009)

Bao bì thực phẩm(19-07-2009)

Thiết kế sản phẩm mới (19-07-2009)

Phát triển sản phẩm(19-07-2009)

Quá trình đông lạnh thực phẩm (19-07-2009)

Quá trình đông lạnh thực phẩm(12-07-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai không bảy chín

Xem trả lời của bạn !