Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

NGÀNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM

 

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.00

Stt

MMH

Tên môn học

TC

LT

TH

1

213601

Anh văn 1

5

5

 

2

202501

Giáo dục thể chất 1

1

 

1

3

202112

Toán cao cấp B1

2

2

 

4

202401

Sinh học đại cương

2

2

 

5

202402

Thực hành sinh học đại cương

1

 

1

6

202301

Hóa đại cương

3

3

 

7

202304

Thí nghiệm hóa đại cương

1

 

1

8

202201

Vật lý đại cương

2

2

 

9

202202

Thí nghiệm vật lý đại cương

1

 

1

10

200106

Các nguyên lý cơ bản của CN Mac Lê Nin

5

5

 

11

200201

Quân sự (lý thuyết)

3

3

 

12

214101

Tin học đại cương

3

2

1

13

202502

Giáo dục thể chất 2

1

 

1

14

202113

Toán cao cấp B2

2

2

 

15

200202

Quân sự (Thực hành )

3

 

3

16

210204

Hóa sinh đại cương

3

2

1

17

210323

Kỹ thuật điện ĐC trong CNTP

2

1.5

0.5

18

202121

Xác suất thống kê

3

3

 

19

210502

Dinh dưỡng đại cương

2

2

 

20

213602

Anh văn 2

5

5

 

21

200104

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

3

 

22

210335

Thống kê ứng dụng và bố trí thí nghiệm

3

2

1

23

210208

Hóa thực phẩm

4

3

1

24

203516

Vi sinh đại cương

3

2

1

25

210513

Phương pháp phân tích thành phần hóa – lý TP

3

2

1

26

210404

Máy thiết bị trong CNTP

2

1.5

0.5

27

210902

TTGT, Rèn nghề

2

 

2

28

210312

Kỹ thuật thực phẩm 1

2

2

 

29

210313

Kỹ thuật thực phẩm 2

3

2

1

30

210103

Vi sinh thực phẩm

4

3

1

31

210420

Phát triển sản phẩm

2

2

 

32

210316

Kỹ thuật lạnh trong CNTP

2

1.5

0.5

33

212335

Nước thải & qui trình xử lý nước thải

2

2

 

34

200107

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

35

210506

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

2

 

36

210512

Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm

2

2

 

37

210110

Khoa học cảm quan và phân tích cảm quan TP

3

2

1

38

210301

Bao bì thực phẩm

2

2

 

39

210314

Tính chất công nghệ vật lý

2

2

 

 

Trưởng Khoa

 

 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN

NGÀNH BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NSTP

 

STT

MHH

TÊN MÔN HỌC

TỔNG TC

LT

TH

Nhóm 1 - phải đạt 2TC

1

210318

Nhiệt kỹ thuật trong CNTP

2

2

 

2

211301

Công nghệ sinh học đại cương

2

2

 

3

203608

Nông học đại cương

2

2

 

4

203703

Chăn nuôi đại cương

2

2

 

5

206109

Thủy sản đại cương

2

2

 

6

202621

Xã hội học

2

2

 

7

210602

Quản lý dự án trong CNTP

2

2

 

Cộng nhóm:

14

 

 

Nhóm 2 - Phải đạt: 6TC

 

 

 

1

212110

Khoa học môi trường

2

2

 

2

210601

Luật thực phẩm

2

2

 

3

208109

Kinh tế vi mô 1

3

3

 

4

208110

Kinh tế vĩ mô 1

3

3

 

5

210603

ĐC vế QTKD trong CNTP

2

2

 

6

210604

ĐC về QTSX trong CNTP

2

2

 

7

210605

Kế toán đại cương

2

2

 

8

208453

Marketing căn bản

2

2

 

Cộng nhóm:

18

 

 

Nhóm 3 - Phải đạt: 22TC

 

 

 

1

210330

Công nghệ CB sữa và các SP từ sữa

3

2

1

2

210308

Khoa học về thịt và CN CB thịt

4

3

1

3

210415

Công nghệ BQ và chế biến thủy sản

3

2

1

4

210341

Công nghệ STH rau quả hoa

3

2

1

5

210340

Công nghệ chế biến rau quả

3

2

1

6

210336

Công nghệ sau thu hoạch hạt cốc

3

2

1

7

210202

Công nghệ CB thức uống lên men

3

2

1

8

210309

Công nghệ CB trà, cà-phê, ca-cao

3

3

 

9

210232

Công nghệ CB dầu và chất TP

2

2

 

10

210310

Các chất làm ngọt và CN đường mía

2

2

 

11      

210201

Công nghệ hóa sinh enzyme

3

2

1

12

210345

Công nghệ chế biến bánh

2

2

 

13

210403

KT ổn định TP bằng PP đóng hộp

3

2

1

14

210338

CN BQ&CB ngũ cốc & củ cho bột

2

2

 

Cộng nhóm:

39

 

 

Nhóm 4: - Phải đạt 10TC

 

 

 

1

210308

Khoa học về thịt và CN CB thịt

4

3

1

2

210340

Công nghệ chế biến rau quả

3

2

1

3

210202

Công nghệ CB thức uống lên men

3

2

1

4

210309

Công nghệ CB trà, cà-phê, ca-cao

3

3

 

5

210201

Công nghệ hóa sinh enzyme

3

2

1

6

210403

KT ổn định TP bằng PP đóng hộp

3

2

1

7

210913

Khóa luận tốt nghiệp

10

 

 

Cộng nhóm:

29

 

 

             

 

TRƯỞNG KHOA

Số lần xem trang: 8673
Điều chỉnh lần cuối:

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào (22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch (07-08-2014)

Trang sinh viên (26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm (25-06-2014)

Thư viện (25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh (25-06-2014)

Các Bộ môn (25-06-2014)

Nhân sự (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Giảng viên (15-01-2008)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín hai không chín

Xem trả lời của bạn !