1.     Thông tin về học bổng

        - Đơn vị tài trợ: Sở Công thươngTP.HCM phối hợp với các đơn vị Doanh nghiệp

        - Số suất: 10

        - Số tiền mỗi suất: 2 triệu đồng/suất.

2. Điều kiện được nhận học bổng
      - Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. HCM;

     - Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn (mồ côi cha mẹ, thuộc diện hộ nghèo)

      - Có điểm học tập năm học 2011-2012 đạt từ loại khá trở lên;

3. Hồ sơ xin học bổng  

      - Đơn xin học bổng sinh viên (sinh viên tự đánh máy);

      - Bảng điểm học tập năm 2011-2012;

      -Các giấy tờ liên quan (sổ hộ nghèo, giấy chứng nhận mồ côi có xác thực của địa phương).

 4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

        - Địa điểm nộp hồ sơ:Văn phòng Khoa/Bộ môn (TL.QLSV)

        - Thời hạn nộp hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách đề cử 01 sinh viên được nhận học bổng, kèm hồ sơ gửi về Phòng Công tác sinh viên trước 10g ngày 12 tháng 9 năm 2012.

Số lần xem trang : :3745
Nhập ngày : 06-09-2012
Điều chỉnh lần cuối :06-09-2012

THÔNG BÁO BIÊN BẢN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016(31-03-2016)

Thời khóa biểu cao học 2015 HK1 NH 15-16(05-10-2015)

Thời Khóa biểu HK1 (2014-2015) Cao học Khóa 2014(27-10-2014)

Danh sách sinh viên tham quan nhà máy Acecook Việt Nam, chiều ngày 07/11/2014 (25-10-2014)

ThS. Lê Thị Thanh(22-09-2014)

ThS. Phan Thị Lan Khanh(22-09-2014)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào(22-09-2014)

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa(15-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch(07-08-2014)

Trang sinh viên(26-06-2014)

Các đề tài nghiên cứu(26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm(25-06-2014)

Thư viện(25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh(25-06-2014)

Các Bộ môn(25-06-2014)

Sáng tác sinh viên 2012(15-12-2012)

KỶ YẾU KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(15-12-2012)

HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013(06-09-2012)

Thong bao nhan giay bao du thi lien thong nam 2011 nganh CNTP(28-11-2011)

Cấp thẻ sinh viên khóa 2011(07-10-2011)