Lời tựa

Sơ đồ tổ chức Khoa CNTP

Ban chủ nhiệm Khoa CNTP

Các bộ môn và đơn vị trực thuộc Khoa CNTP

Danh sách cán bộ lãnh đạo Khoa CNTP qua các thời kỳ

Danh sách cán bộ của Khoa CNTP qua các thời kỳ

Chương trình đào tạo Khoa CNTP

Hoạt động nghiên cứu Khoa CNTP

Danh sách sinh viên Khoa CNTP qua các thời kỳ

Danh sách sinh viên Chương trình tiên tiến Khoa CNTP qua các thời kỳ

Danh sách học viên Cao học Khoa CNTP qua các thời kỳ

Các hình ảnh hoạt động đoàn thể Khoa CNTP

Một số sáng tác văn học của sinh viên Khoa CNTP

Số lần xem trang : :4041
Nhập ngày : 15-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :15-12-2012

THÔNG BÁO BIÊN BẢN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016(31-03-2016)

Thời khóa biểu cao học 2015 HK1 NH 15-16(05-10-2015)

Thời Khóa biểu HK1 (2014-2015) Cao học Khóa 2014(27-10-2014)

Danh sách sinh viên tham quan nhà máy Acecook Việt Nam, chiều ngày 07/11/2014 (25-10-2014)

ThS. Lê Thị Thanh(22-09-2014)

ThS. Phan Thị Lan Khanh(22-09-2014)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào(22-09-2014)

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa(15-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch(07-08-2014)

Trang sinh viên(26-06-2014)

Các đề tài nghiên cứu(26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm(25-06-2014)

Thư viện(25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh(25-06-2014)

Các Bộ môn(25-06-2014)

Sáng tác sinh viên 2012(15-12-2012)

QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG 'SỞ CÔNG THƯƠNG'(06-09-2012)

HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013(06-09-2012)

Thong bao nhan giay bao du thi lien thong nam 2011 nganh CNTP(28-11-2011)

Cấp thẻ sinh viên khóa 2011(07-10-2011)