Sinh viên và cán bộ ngoài Bộ Môn KTTP khi làm luận văn hay nghiên cứu khoa học tại PTN KTTP cần đăng ký mẫu đơn sau:

 

Mẫu đơn đăng ký làm việc tại PTN KTTP: Đăng ký một lần trước khi làm nghiên cứu. Nếu hết thời gian đăng ký mà sv chưa hoàn thành xong luận văn thì có thể đăng ký bổ sung thời gian. Ngoài đăng ký vào form còn cần phải đăng ký online theo link tại đây

 

Chú ý: Tất cả sinh viên hay cán bộ làm việc trong phòng thí nghiệm đều phải đọc, hiểu và tuân thủ nội quy của PTN (xem tại đây)


Nộp đơn đăng ký cho Kỹ thuật viên PTN là KS. Nguyễn Minh Trung

Số lần xem trang : :6144
Nhập ngày : 13-03-2008
Điều chỉnh lần cuối :02-06-2015

Các mẫu đơn dành cho sinh viên khoa CNTP(26-06-2014)

Phiếu đăng ký thực hành tại PTN chương trình tiên tiến (25-06-2014)

Mẫu đơn thực tập phòng TN Hóa sinh(26-07-2013)

PHIẾU THANH TOÁN TÀI SẢN KHOA CNTP(07-05-2012)

Đăng ký làm việc tại xưởng chế biến thịt cá(06-09-2010)

Phiếu đăng ký thực hiện đề tài tại PTN Vi sinh thực phẩm(26-03-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không năm ba chín

Xem trả lời của bạn !