Khoa Công nghệ Thực Phẩm Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM có 6 Bộ Môn

 

Bộ môn Công nghệ Sau Thu hoạch

Bộ môn Dinh dưỡng Người 

Bộ môn Hóa Sinh Thực Phẩm 

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Bộ môn Phát triển Sản phẩm Thực Phẩm 

Bộ Môn Vi sinh Thực Phẩm 

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

Số lần xem trang: 9605
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2017

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào (22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch (07-08-2014)

Trang sinh viên (26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm (25-06-2014)

Thư viện (25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh (25-06-2014)

Nhân sự (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Giảng viên (15-01-2008)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín sáu không

Xem trả lời của bạn !