Hiện nay khoa Công nghệ Thực Phẩm có các chương trình đào tạo như sau. Quý khách có thể click vào chương trình cụ thể nào đó để xem thông tin chi tiết hơn.

Đại học

1.      Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm (Đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh, Hợp tác với Đại học California, Davis Hoa Kỳ)

2.      Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm (Tiếng Việt)

3.      Bảo Quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm (Tiếng Việt)

4.      Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (Tiếng Việt)

5.   Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm (tối thiểu 20% dạy bằng tiếng Anh)

Sau Đại học

1.      Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (Tiếng Việt)

2.   Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm (Tiếng Việt)

Khóa huấn luyện ngắn hạn

Khoa Công nghệ Thực phẩm thường tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn về các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Các khóa huấn luyện có thể tổ chức riêng cho công ty yêu cầu, hoặc hợp tác với các đối tác quốc tế để tổ chức. Ví dụ, các khóa huấn luyện về chế biến thịt, chế biến sữa, chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm và vệ sinh nhà máy …

 

[Trở lại trang chủ]