Học viên, sinh viên có nhu cầu đăng ký thực hành thực tập tại phòng thí nghiệm chương trình tiên tiến vui lòng đăng ký theo mẫu sau:

mẫu thực hành tại PTN mới

 

Số lần xem trang : :4666
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :10-04-2017

Các mẫu đơn dành cho sinh viên khoa CNTP(26-06-2014)

Mẫu đơn thực tập phòng TN Hóa sinh(26-07-2013)

PHIẾU THANH TOÁN TÀI SẢN KHOA CNTP(07-05-2012)

Đăng ký làm việc tại xưởng chế biến thịt cá(06-09-2010)

Phiếu đăng ký thực hiện đề tài tại PTN Vi sinh thực phẩm(26-03-2010)

Mẫu đơn đăng ký làm thí nghiệm tại PTN Kỹ thuật Thực phẩm(13-03-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy bốn năm chín

Xem trả lời của bạn !