Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: (84 - 8) 38.960.871 Fax: (84 - 8) 37.240.077

Email: kcntp@hcmuaf.edu.vn

 

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

 

Số lần xem trang : :14037
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :26-06-2014

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào(22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch(07-08-2014)

Trang sinh viên(26-06-2014)

Thư viện(25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh(25-06-2014)

Các Bộ môn(25-06-2014)

Nhân sự(26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP(26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP(26-11-2010)

Giảng viên(15-01-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bốn bốn một

Xem trả lời của bạn !