The organizations and food companies that have been cooperating in research, technology transfer and training with faculty of Food Technology

-        Ca Sau Hoa Ca Co, LTD

-        Cau Tre Export Good Processing JSC

-        VISSAN JSC

-        Dong Nai Food Processing Factory

-        Dong Nai Milk Cow JSC

-        Nam Phong Food Processing Factory

-        DFB Hanco Nutrition JSC

 

-        Big C supermarket 

Số lần xem trang : :5361
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :01-10-2017

Công ty TNHH Behn Meyer VN tuyển dụng nhân viên kinh doanh(30-10-2018)

(05-10-2017)

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm(26-06-2014)

Sự kiện(26-06-2014)

Chương trình tiên tiến(26-06-2014)

Trang cựu sinh viên(26-06-2014)

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ(26-06-2014)

Chương trình đào tạo(25-06-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn tám bốn bảy

Xem trả lời của bạn !