Quý khách vui lòng nhấp vào các link bên dưới để tìm hiểu về hoạt động Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ của Khoa Công nghệ Thực Phẩm

-        Các đề tài nghiên cứu

-        Luận văn sinh viên

-        Xuất bản

-        Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

-        Trang thiết bị nghiên cứu

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

Số lần xem trang : :9013
Nhập ngày : 26-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :26-06-2014

(05-10-2017)

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm(26-06-2014)

Sự kiện(26-06-2014)

Chương trình tiên tiến(26-06-2014)

Trang cựu sinh viên(26-06-2014)

Hợp tác(26-06-2014)

Chương trình đào tạo(25-06-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám một tám