Email: duongngocdiep@hcmuaf.edu.vn; diepngocduong@yahoo.com

 

Quá trình đào tạo

Cấp đào tạo

Chuyền ngành, Trường, Nước

Năm tốt nghiệp

Đại Học

Bảo quản, chế biến nông sản-thực phẩm – Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

2001

Thạc sỹ

Công nghiệp thực phẩm – Đại học Kasetsart (Thái Lan) và Đại học Wageningen (Hà Lan)

2005

Tiến sĩ

Khoa học thực phẩm – Đại học RMIT - Úc

2013

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

03/2001-nay

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Giảng viên

Các môn giảng dạy

Môn

 

Ngôn ngữ

Cấp giảng dạy

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Đại học

Sau đại học

Công nghệ sau thu hoạch rau, quả, hoa

 

x

x

 

Công nghệ chế biến nước giải khát

x

x

x

 

Công nghệ chế biến ngũ cốc và củ cho bột

 

x

x

 

Hướng nghiên cứu

-          Bảo quản rau, quả, hoa

-          Chế biến các sản phẩm từ rau, quả, hoa

-          Chế biến các sản phẩm từ ngũ cốc và củ cho bột

-          Chế biến các sản phẩm nước giải khát

 

Các đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Tg bắt đầu/hoàn thành

Cấp đề tài

Vai trò trong đề tài

5

Nâng cao giá trị sử dụng, gíá trị gia tăng trái Cacao Đồng Nai.

01/2014 – 01/2016

Cấp tỉnh

Tham gia

4

Molecular understanding of whey protein-based matrices for the preservation of Saccharomyces boulardii cells in spray dried microcapsules

01/2009-07/2013

Tiến sỹ

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của Saccharomyces boulardii

04/2011-04/2012

Cơ sở

Chủ nhiệm

2

Đa dạng hóa các sản phẩm từ trái thanh long Bình Thuận

2007-2008

Cấp tỉnh

Tham gia

1

Nghiên cứu biến đổi chất lượng của rau ăn lá dọc theo chuỗi cung cấp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

2005-2006

Cấp bộ

Chủ nhiệm

Luận văn sinh viên

TT

Tên luận văn

Cấp luận văn

Tình trạng

 

 

Đại học

Cao học

Tiến sĩ

 

8

Nghiên cứu ứng dụng nấm men Saccharomyces boulardii trong sản phẩm sữa chua

 

x

 

Đã hoàn thành

7

Nghiên cứu hiệu quả bảo vệ probiotic của vi nang whey protein tạo thành qua sấy phun

 

x

 

Đã hoàn thành

6

Khảo sát đường sinh trưởng của Saccharomyces boulardii

x

 

 

Đã hoàn thành

5

Khảo sát khả năng tồn tại của Saccharomyces boulardii trong vi nang whey protein sau khi sấy phun

x

 

 

Đã hoàn thành

4

Nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm nước ép thanh long

x

 

 

Đã hoàn thành

3

Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước ép thanh long

x

 

 

Đã hoàn thành

2

Khảo sát sự biến đổi chất lượng của rau dền và rau mồng tơi dọc theo chuỗi cung cấp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

x

 

 

Đã hoàn thành

1

Khảo sát sự biến đổi chất lượng của rau cải xanh và cải ngọt dọc theo chuỗi cung cấp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh

x

 

 

Đã hoàn thành

 

Xuất bản

Báo quốc tế có phản biện:

1.      Duongthingoc, D., Georgea, P., Katopo, L., Gorczyca, E., & Kasapis, S. (2013). Effect of whey protein agglomeration on spray dried microcapsules containing Saccharomyces boulardii. Food Chemistry, 141, 1782-1788.

2.      Duongthingoc, D., George, P., Gorczyca, E., & Kasapis, S. (2013). Studies on the viability of Saccharomyces boulardii within microcapsules in relation to the thermomechanical properties of whey protein. Article in Press, Food Hydrocolloids,  http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.07.024.

 

Báo hội nghị:

1.      Diep Duongthingoc, Elisabeth Gorzcyca, & Stefan Kasapis (2013). Physicochemical behaviour of whey protein based matrices in relation to the survivability of Saccharomyces boulardii cells in spray dried microcapsules. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc – NXB Khoa học và Kỹ thuật.

 

Số lần xem trang : :4783
Nhập ngày : 25-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :25-07-2014

Kế hoạch ký sổ nhận bằng đợt tốt nghiệp tháng 06/2015(03-09-2015)

Các cá nhân, công ty và tổ chức tài trợ các hoạt động của khoa(15-09-2014)

Tổ chức và công ty nhận sinh viên khoa vào thực tập(15-09-2014)

Thạc sỹ Lâm Thanh Hiền(07-08-2014)

Ân nhân(27-06-2014)

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm(26-06-2014)

Sự kiện(26-06-2014)

Chương trình tiên tiến(26-06-2014)

Trang cựu sinh viên(26-06-2014)

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ(26-06-2014)

Trang thiết bị nghiên cứu(26-06-2014)

Hợp tác(26-06-2014)

Chương trình đào tạo(25-06-2014)

DANH SACH SV BAO CAO REN NGHE, LIEN HE TRUC TIEP GIANG VIEN DE BAO CAO THEO FILE DINH KEM (TT)(31-08-2012)

KHÓA HUẤN LUYỆN: “ĐO CẤU TRÚC THỰC PHẨM” bằng máy đo cấu trúc Zwick/Roell(18-08-2010)

Thông tin khoa học: Hỗn hợp gia vị giàu chất chống oxi hóa có nhiều tiềm năng chống lại bệnh tim mạch(24-04-2010)

Trang Web dang xay dung(06-07-2009)