Xe trường ĐH Nông Lâm TP.HCM sẽ đưa đón sinh viên; sinh viên tham gia nộp phí cho Kim Thành Trung - Lớp DH11BQ (01686677922).

Để tạo điều kiện cho các sinh viên khác có thể tham quan , nếu sinh viên theo danh sách đính kèm không đi được theo lịch trình, vui lòng phản hồi cho Cô Phước Thủy bằng email đến 11g00 ngày 27/10/2014.  

Thời gian tham quan từ 12g00 - 16g30; sinh viên tập trung tại sân Phượng Vỹ lúc 12g00 ngày 07/11/2014.

Sinh viên mặc áo sơ mi trắng hoặc áo đồng phục và quần dài.

STT Tên Khoa/ Ngành Đơn vị Xác nhận tham quan
1 Lê Hữu Tường Vy Công nghệ thực phẩm DH11DD  
2 Lê Thị Hồng Phước Công nghệ thực phẩm DH11DD x
3 Nguyễn Thị Hà Công nghệ thực phẩm DH11DD x
4 Võ Thị Huyền Công nghệ thực phẩm DH11DD x
5 Trần Thị Vương Thủy Tiên Công nghệ thực phẩm DH11DD x
6 Cao Thị Thùy Linh  Công nghệ thực phẩm DH11DD x
7 Nguyễn Thị Bích Chi Công nghệ thực phẩm DH11DD x
8 Nguyễn Phạm Nguyên Hằng Công nghệ thực phẩm DH11DD x
9 Nguyễn Trí Đức Công nghệ thực phẩm DH11DD x
10 Trần Thị Thùy Linh Công nghệ thực phẩm DH11DD x
11 Huỳnh Thị Ngọc Thơ Công nghệ thực phẩm DH11DD x
12 Nguyễn Văn Quý Công nghệ thực phẩm DH11DD x
13 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Công nghệ thực phẩm DH11DD X
14 Phạm Nguyễn Quỳnh Hương Công nghệ thực phẩm DH11DD X
15 Nguyễn Thị Kim Oanh Công nghệ thực phẩm DH11DD X
16 Đặng Thị Anh Công nghệ thực phẩm DH11VT  
17 Vũ Thị Hồng Anh Công nghệ thực phẩm DH11VT x
18 La Quốc Khánh Công nghệ thực phẩm DH11BQ x
19 Nguyễn Thị Hồng Lam Công nghệ thực phẩm DH11BQ x
20 Kim Thành Trung Công nghệ thực phẩm DH11BQ x
21 Đoàn Thị Chúc Anh  Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
22 Nguyễn Thị Thúy Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
23 Trần Thị Kim Chung Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
24 Phạm Nguyễn Lan Phương Công nghệ thực phẩm DH12BQ x
25 Hà Thị Hà Trang Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
26 Võ Phước Trung Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
27 Đào Thị Yến Nhi Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
28 Nguyễn Thị Diệu Thương Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
29 Nguyễn Thị Lương Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
30 Đoàn Thị Thu Hà Công nghệ thực phẩm DH12BQ  
31 Nguyễn Hạ Nguyên Công nghệ thực phẩm DH12DD  
32 Hoàng Thị Ý Nhi Công nghệ thực phẩm DH12DD x
33 Dương Thị Hương Công nghệ thực phẩm DH12DD  
34 Lê Thị Nguyên Công nghệ thực phẩm DH12VT  
35 Nguyễn Thị Dung Công nghệ thực phẩm DH12VT  
36 Nguyễn Thị Hằng Công nghệ thực phẩm DH12VT  
37 Võ Thị Trúc Ly Công nghệ thực phẩm DH12VT  

Số lần xem trang : :3676
Nhập ngày : 25-10-2014
Điều chỉnh lần cuối :25-10-2014

THÔNG BÁO BIÊN BẢN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2016(31-03-2016)

Thời khóa biểu cao học 2015 HK1 NH 15-16(05-10-2015)

Thời Khóa biểu HK1 (2014-2015) Cao học Khóa 2014(27-10-2014)

ThS. Lê Thị Thanh(22-09-2014)

ThS. Phan Thị Lan Khanh(22-09-2014)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào(22-09-2014)

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa(15-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch(07-08-2014)

Trang sinh viên(26-06-2014)

Các đề tài nghiên cứu(26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm(25-06-2014)

Thư viện(25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh(25-06-2014)

Các Bộ môn(25-06-2014)

Sáng tác sinh viên 2012(15-12-2012)

KỶ YẾU KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(15-12-2012)

QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ HỌC BỔNG 'SỞ CÔNG THƯƠNG'(06-09-2012)

HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013(06-09-2012)

Thong bao nhan giay bao du thi lien thong nam 2011 nganh CNTP(28-11-2011)

Cấp thẻ sinh viên khóa 2011(07-10-2011)