Bộ tiêu chuẩn AUN-QA gồm có 15 tiêu chuẩn:

1.      Kết quả học tập dự kiến

2.      Bảng mô tả chương trình đào tạo

3.      Nội dung và cấu trúc chương trình

4.      Chiến lược dạy và học

5.      Đánh giá sinh viên

6.      Chất lượng đội ngũ giảng viên

7.      Chất lượng đội ngũ hỗ trợ

8.      Chất lượng sinh viên

9.      Tư vấn và hỗ trợ sinh viên

10.  Cơ sở vật chất và trang thiết bị

11.  Quá trình đảm bảo chất lượng dạy và học

12.  Hoạt động phát triển đội ngũ

13.  Phản hồi của các bên liên quan

14.  Đầu ra

15.  Sự hài lòng của các bên liên quan.

Quy trình kiểm định chung:

  1. Đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với tổ chức kiểm định.
  2. Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn.
  3. Đoàn đánh giá đến kiếm định tại cơ sở đào tạo.
  4. Cấp giấy chứng nhận đối với các chương trình đạt yêu cầu.

Các mức chất lượng đạt được:

1 =    Hoàn toàn chưa đủ; phải có sự cải thiện ngay lập tức

2 =    Chưa đủ, cần có cải thiện

3 =    Chưa đủ, nhưng những cải thiện bổ sung sẽ đưa đến mức đủ

4 =    Đủ như mong đợi

5 =    Tốt hơn mức đủ

6 =    Là tấm gương về hoạt động tốt

7 =    Xuất sắc

Số lần xem trang : :553
Nhập ngày : 14-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Danh mục đánh giá chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA(10-05-2017)

Học gì từ AUN ?(16-02-2017)

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM được công nhận thành viên liên kết của tổ chức AUN-QA.(14-02-2017)

AUN-QA là gì ?(14-02-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn ba một tám

Xem trả lời của bạn !