Tuyển sinh 2017 Chương trình tiên tiến khoa Công nghệ Thực phẩm

Chi tiết vui lòng click vào đây

Số lần xem trang : :285
Nhập ngày : 19-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :11-09-2017

 

Hội nghị khoa học quốc tế - VBFOODNET 2017: AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM(21-08-2017)

Danh sách các sự kiện của khoa Công nghệ thực phẩm(19-02-2017)