Nơi đây sẽ cập nhật các sự kiện dành cho sinh viên khoa CNTP. Sinh viên nhấp vào các link bên dưới để đọc các thông báo và tin tức liên quan

 

 

[Quay lại trang Sinh viên]|[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang : :1276
Nhập ngày : 19-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-02-2017

 

Hội nghị khoa học quốc tế - VBFOODNET 2017: AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM(21-08-2017)

Tuyển sinh 2017 Chương trình tiên tiến khoa Công nghệ Thực phẩm(19-02-2017)