Trang cá nhân của một số giảng viên trong khoa

TS. Lê Trung Thiên: https://sites.google.com/site/letthien/

TS. Kha Chấn Tuyền: http://khachantuyen.weebly.com/

ThS. Nguyễn Trung Hậu: 

Các link hữu ích Công Nghệ Chế Biến Sữa

 

Số lần xem trang : :822
Nhập ngày : 04-10-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Các mẫu đơn phòng thí nghiệm dành cho sinh viên khoa CNTP(01-10-2017)

Quy trình hướng dẫn thực hiện đề tài NCKH sinh viên(01-10-2017)

Các biểu mẫu đề tài Sinh viên(01-10-2017)

Danh mục đề tài sinh viên(01-10-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một bốn không

Xem trả lời của bạn !