Ajinomoto Scholarship is for international students from 6 countries of ASEAN+ONE (Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Vietnam and Russia) wishing to enroll in a master’s course (at specified graduate schools in the sciences) at designated universities in Japan. This scholarship has been deployed in Vietnam from 2009. In 2018, Ajinomoto Vietnam Company continues deploying this scholarship for Vietnamese students.
http://www.ajinomoto.com.vn/article/events/news/hoc-bong-ajinomoto-aseanone-da

Số lần xem trang : :100
Nhập ngày : 18-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :

(30-01-2018)

(30-01-2018)

Hội thảo Chuyên đề Công nghệ Thực phẩm - Năm học 2017-2018 (30-01-2018)

FRIESLANDCAMPINA MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2018(11-01-2018)

Quỹ học bổng cựu GV-SV-doanh nghiệp Khoa Công nghệ Thực phẩm năm 2017(20-11-2017)

Thư mời họp mặt truyền thống năm 2017 nhân ngày nhà giáo Việt Nam (17-11-2017)

Tuyển sinh 2017 Chương trình tiên tiến khoa Công nghệ Thực phẩm(19-02-2017)

 

Hội nghị khoa học quốc tế - VBFOODNET 2017: AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM(21-08-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu sáu không bảy