Hồ sơ tuyển sinh: Hạn chót 15/03/2018

 Xem chi tiết tại đây

Từ năm 2018, để tạo điều kiện công tác thuận lợi cho học viên cao học ngành CNTP, các môn học trong chương trình đa phần được giảng dạy vào cuối tuần.

Chúc mừng sinh viên Trần Thị Khánh Hằng, lớp DH14TP chương trình tiên tiến, đạt giải cá nhân xuất sắc cuộc thi SV-ECOM 2017.

https://vov.vn/khoi-nghiep/sinh-vien-kiem-tien-ty-cung-chuong-trinh-khoi-nghiep-svecom-2017-726156.vov

  

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba bốn bốn sáu

Xem trả lời của bạn !