Giảng viên

Bộ Môn Vi Sinh Thực Phẩm

TS. Vũ Thị Lâm An (Trưởng Bộ môn)

laman.vu@gmail.com

ThS. Nguyễn Minh Hiền

hienhn2002@yahoo.com

ThS. Hồ Thị Thuý Vân

 

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

 

ThS. Trương Thục Tuyền

thuctuyen@hcmuaf.edu.vn

ThS. Vương Thị Việt Hoa (nghỉ hưu, giáo viên thỉnh giảng)

 
   

  Bộ Môn Dinh Dưỡng

TS. Phan Thế Ðồng (Trưởng Bộ môn)

 ptdong@hcmuaf.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phượng

 

KS. Hồ thị Mỹ Hương

 

KS Huỳnh Tiến Đạt

 
   

  Bộ Môn Hoá Sinh Thực Phẩm

TS. Phan Tại Huân (Trưởng Bộ môn)

pthuan@hcmuaf.edu.vn

TS. Ngô Xuân Thảo

nxthao@yahoo.com

ThS. Nguyễn Minh Xuân Hồng

nmxuanhong@yahoo.com

KS. Trần Vũ Huy

tvhuy@hcmuaf.edu.vn

KS. Lê Thị Thủy

 

ThS. Đinh Ngọc Loan (nghỉ hưu, giáo viên thỉnh giảng)

 

 

Bộ Môn Phát Triển Sản Phẩm

PGS.TS. Bùi Vãn Miên (Trưởng Bộ môn)

bvmien@yahoo.com

TS. Hồ Thị Nguyệt Thu (Phó Bộ môn)

chinhthu@hcm.fpt.vn

TS. Trương Thanh Long

longtruong66@hotmail.com

ThS. Nguyễn Anh Trinh

natrinhvn@yahoo.com

TS. Phạm Hữu Yên Phương

phyenphuong2009@yahoo.com

ThS. Lê Trung Thiên

letthien@yahoo.com

ThS. Kha Chấn Tuyền

khachantuyen@yahoo.com

KS. Nguyễn Thị Phước Thủy

ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

   

  Bộ Môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

TS. Nguyễn Lê Hưng (Trưởng Bộ môn)

lehung_nguyen@hcm.vnn.vn

ThS. Phạm Tuấn Anh (Phó Bộ môn)

ptanh@hcmuaf.edu.vn

ThS. Nguyễn Hữu Nam

namhong_2004@yahoo.com

TS. Bùi Anh Việt

buianhviet2002@hotmail.com

ThS. Lương Hồng Quang

lhquang@hcmuaf.edu.vn

KS. Nguyễn Trung Hậu

trunghau007@yahoo.com

KS. Phạm Minh Trung

 
   

  Bộ Môn Công Nghệ Sau Thu Hoạch

ThS. Lâm Thanh Hiền (Trưởng Bộ Môn)

 lamthanh_hien@hcm.vnn.vn

KS. Lương Thị Hồng

 

ThS Phan Thị Lan Khanh

 

ThS. Dương Thị Ngọc Diệp

diepngocduong@yahoo.com

 

 
   

 

Số lần xem trang: 8679
Điều chỉnh lần cuối: 26-11-2010

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào (22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch (07-08-2014)

Trang sinh viên (26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm (25-06-2014)

Thư viện (25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh (25-06-2014)

Các Bộ môn (25-06-2014)

Nhân sự (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một một bảy hai

Xem trả lời của bạn !