Thống kê


Đang xem 66
Toàn hệ thống: 1773
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Ban Thường vụ Thành Đoàn vừa phát Ä‘á»™ng cuá»™c thi viết “Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”, chào mừng ká»· niệm 80 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2011). 

Đối tượng tham dự

Tất cả những người quan tâm, có ká»· niệm gắn bó vá»›i công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. 

Ná»™i dung cuá»™c thi

- Những ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi, những ká»· niệm sâu sắc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố các thời kỳ, bao gồm các hoạt Ä‘á»™ng, sá»± kiện diá»…n ra trên địa bàn Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM, các tỉnh thành liên quan, nÆ¡i có các căn cứ của Thành Đoàn, các tỉnh thành trong cả nÆ°á»›c hoặc ở nÆ°á»›c ngoài - những nÆ¡i thanh niên thành phố tổ chức hoạt Ä‘á»™ng tình nguyện, giao lÆ°u…

- Những câu chuyện, tấm gÆ°Æ¡ng, sá»± kiện giúp tác giả và thế hệ của tác giả giác ngá»™ lý tưởng cách mạng của Đảng, dấn thân vào sá»± nghiệp đấu tranh giải phóng dân tá»™c và xây dá»±ng đất nÆ°á»›c, định hÆ°á»›ng cuá»™c đời, nghề nghiệp của tác giả sau này.

- Những khó khăn, gian khổ, hy sinh mà tác giả và bạn bè, đồng chí Ä‘ã vượt qua, những bài học về tình người, tình đồng chí, đồng Ä‘á»™i, sá»± che chở, Ä‘ùm bọc của bà con nhân dân đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Từ những ká»· niệm của bạn thân, bạn bè, đồng chí, tác giả có thể nói lên suy nghÄ©, cảm nhận về quá trình nhận thức, phấn đấu và trưởng thành của bản thân, đồng chí và thế hệ mình, nêu cái nhìn liên hệ quá khứ, hiện tại và tÆ°Æ¡ng lai để thể hiện cái nhìn xuyên suốt về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối vá»›i sá»± nghiệp xây dá»±ng và bảo vệ đất nÆ°á»›c.  

Thể lệ cuộc thi

- Cuá»™c thi được tổ chức dÆ°á»›i hình thức bài viết cảm nhận, bút ký, nhật ký, ký sá»±, tùy bút, phỏng vấn… Bài viết dá»± thi dài tối Ä‘a 1.000 chữ, Ä‘ánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên má»™t mặt giấy, hoặc gá»­i qua e-mail. Bài dá»± thi ghi rõ tên thật tác giả, năm sinh, địa chỉ công tác hoặc cÆ° trú, số Ä‘iện thoại liên lạc.  

- Bên cạnh bài viết, Ban Tổ chức khuyến khích tác giả gá»­i kèm ảnh, phim và các tài liệu liên quan để làm cho bài viết thêm sinh Ä‘á»™ng, thuyết phục.

- Trường hợp bài viết ghi theo lời kể của nhân vật thì phải ghi rõ người kể, người ghi chép. Trường hợp là hồi ký, tác phẩm có dung lượng lá»›n, tác giả có thể tóm lược hoặc trích ra những phần, những sá»± kiện phù hợp vá»›i cuá»™c thi để tham gia.

- Má»™t tác giả có thể dá»± thi vá»›i nhiều bài viết. Đây là những bài viết chÆ°a đăng trên bất kỳ má»™t phÆ°Æ¡ng tiện thông tin đại chúng nào.  

Bài dá»± thi gá»­i về Ban Tổ chức cuá»™c thi theo địa chỉ:

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM (ngoài bì thÆ° ghi rõ: Bài dá»± thi “Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”).

- E-mail: tuyengiaothanhdoan@gmail.com.

- Ban Tổ chức toàn quyền sá»­ dụng bài thi đạt giải phục vụ cho công tác tuyên truyền. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc các bài dá»± thi.

- Các bài dá»± thi chất lượng sẽ được đăng trên bản tin Thông tin trong Đoàn, Website Thành Đoàn. 

Thời gian dự thi

- Thời gian gá»­i bài dá»± thi: từ ngày 15/12/2010 - 25/2/2011.

- Lá»… trao giải sẽ được tổ chức trong Tháng Thanh niên năm 2011. 

Giải thưởng

- Giải A: 1.000.000 đồng và giấy khen Thành Đoàn

- Giải B: 700.000 đồng và giấy khen Thành Đoàn.

- Giải C: 400.000 đồng và giấy khen Thành Đoàn.

- Giải tập thể: 1.000.000 đồng và giấy khen Thành Đoàn.

Số lần xem trang: 155

TỪ NĂM 2011 ÁP DỤNG MỨC ĐÓNG ĐOÀN PHÍ MỚI

MỜI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TPHCM NĂM 2010