Thống kê


Đang xem 65
Toàn hệ thống: 1775
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP.HCM (thuá»™c Thành Đoàn TP.HCM) vừa thông báo đến các cÆ¡ sở Đoàn về thời gian công bố kết quả bảo trợ năm 2010. Theo Ä‘ó, hạn chót nhận hồ sÆ¡ là ngày 15/12/2010, công bố kết quả bảo trợ vào ngày 23/12/2010, tổ chức lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng và bảo trợ vào ngày 30/12/2010.

Đề nghị các cÆ¡ sở Đoàn, Há»™i, Đội, các Ä‘Æ¡n vị trá»±c thuá»™c Thành Đoàn khẩn trÆ°Æ¡ng rà soát, lập hồ sÆ¡ giá»›i thiệu ứng cá»­ viên về Văn phòng Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP.HCM trÆ°á»›c ngày 15/12/2010, theo các ná»™i dung cụ thể nhÆ° sau:

Đối tượng

Là những tài năng trẻ thuá»™c 5 lÄ©nh vá»±c: Học tập, Giảng dạy, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục - thể thao và Khoa học kỹ thuật; chÆ°a quá 35 tuổi, nguyện phục vụ suốt đời cho nÆ°á»›c CHXHCN Việt Nam, tán thành đường lối chủ trÆ°Æ¡ng của Nhà nÆ°á»›c và không vi phạm pháp luật; hiện Ä‘ang học tập, công tác tại TP.HCM.

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn chung

Là những thanh, thiếu niên và công dân có quốc tịch Việt Nam, Ä‘á»™ tuổi không quá 35, Ä‘ang học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc được cá»™ng đồng và xã há»™i thừa nhận, tôn vinh.

Có tinh thần yêu nÆ°á»›c, hÆ°á»›ng về cá»™i nguồn dân tá»™c, luôn chấp hành chủ trÆ°Æ¡ng, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nÆ°á»›c, có tÆ° cách đạo đức tốt, là tấm gÆ°Æ¡ng sáng trong cuá»™c sống, học tập, nghiên cứu và công tác.

Có tham gia hoặc Ä‘óng góp trong hoạt Ä‘á»™ng công tác Đoàn- Há»™i- Đội và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cá»±c trong thanh thiếu nhi và xã há»™i.

Tiêu chuẩn cụ thể cho các đối tượng

* Học sinh, sinh viên tài năng

Đối vá»›i học sinh: liên tục các năm học đều đạt học sinh giỏi xuất sắc, Ä‘oạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, hoặc đạt các giải nhất cuá»™c thi toàn quốc nhÆ°: Cuá»™c thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng; Há»™i thi Tin học trẻ Nhân tài Đất Việt; Thần đồng Đất Việt; đường lên đỉnh Olympia.

Đối vá»›i sinh viên: Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, có đề tài nghiên cứu khoa học được nhà trường ghi nhận, hoặc đạt giải cao trong các giải thưởng, kỳ thi cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế hoặc thủ khoa đầu vào Đại học. Liên tục nhiều năm liền là sinh viên xuất sắc, hoặc tốt nghiệp thủ khoa của  trường Đại học, Cao đẳng.

* Giảng viên- giáo viên trẻ tài năng

Đạt danh hiệu “Chiến sÄ© thi Ä‘ua”, “Giáo viên giỏi” cấp thành phố, cấp toàn quốc; đạt danh hiệu giải thưởng “nhà giáo trẻ tiêu biểu”. công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến xuất sắc trong cải tiến phÆ°Æ¡ng pháp giảng dạy hoặc sáng chế sản phẩm, dụng cụ học tập, các hoạt Ä‘á»™ng rèn luyện kỹ năng thá»±c hành xã há»™i, tạo sá»± chuyển biến tích cá»±c trong học tập của học sinh, sinh viên.

* Vận Ä‘á»™ng viên, nghệ sỹ trẻ tài năng

Vận Ä‘á»™ng viên trẻ tài năng: Những vận Ä‘á»™ng viên có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt Ä‘á»™ng thể dục thể thao, có nhiều Ä‘óng góp cho sá»± phát triển của ngành đạt huy chÆ°Æ¡ng vàng cấp quốc gia hoặc huy chÆ°Æ¡ng các loại trong các cuá»™c thi quốc tế.

Nghệ sỹ trẻ tài năng: Các nghệ sÄ© có nhiều sáng tạo, thành tích xuất sắc trong hoạt Ä‘á»™ng văn hoá, văn nghệ, Ä‘ã Ä‘oạt được các giải thưởng, danh hiệu quốc gia, quốc tế và được xã há»™i yêu mến, ghi nhận.

* Cán bá»™ khoa học kỹ thuật trẻ tài năng

Các giáo sÆ°, phó giáo sÆ°, tiến sỹ, bác sỹ, kỹ sÆ°… có các công trình nghiên cứu, bằng phát minh, sáng chế từ cấp tỉnh, thành, bá»™, ngành trở lên; có bài viết được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế hoặc có các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng rá»™ng rãi trong thá»±c tế mang lại hiệu quả kinh tế, xã há»™i cao, được nhà nÆ°á»›c hoặc các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Phương thức bảo trợ

Tùy theo hoàn cảnh và lÄ©nh vá»±c, tài năng trẻ sẽ nhận được các loại giải thưởng, học bổng, Ä‘iều kiện, phÆ°Æ¡ng tiện nhằm há»— trợ phát triển năng khiếu trong nghiên cứu, học tập, thi đấu, biểu diá»…n.

Hồ sơ đề nghị bảo trợ

* Hồ sơ đề nghị bảo trợ của năm 2010 gồm:

- Phiếu đề nghị bảo trợ, há»— trợ (theo mẫu Ä‘ính kèm)

- Bản thuyết minh hoặc giá»›i thiệu về thành tích, hoàn cảnh, nhu cầu cần há»— trợ (bản thành tích trình bày ngắn, không quá 03 mặt giấy A4)

- Bản photo giấy CMND hoặc thẻ học sinh- sinh viên, vận Ä‘á»™ng viên…; bản photo há»™ khẩu (công chứng hoặc có xác nhận của Ä‘oàn thể, cÆ¡ quan, Ä‘Æ¡n vị)

- Ảnh tác giả: 2 ảnh khổ 4cm x 6cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau, bỏ vào bao thÆ°.

- Kèm bản photo các quyết định, giấy tờ, bằng khen, hình ảnh, sản phẩm minh hoạt về thành tích của cá nhân.

Ghi chú: Hồ sÆ¡ lập thành 2 bá»™, sắp xếp theo thứ tá»± và để trong túi hồ sÆ¡.

* Đối vá»›i những trường hợp Ä‘á»™t xuất: Đơn vị, cá nhân quan tâm và đề nghị được bảo trợ, há»— trợ Ä‘á»™t xuất hoàn tất thủ tục và gá»­i bá»™ hồ sÆ¡ về Quỹ bảo trợ Tài năng trẻ thành phố vào các ngày làm việc trong tuần.

Thời gian xét bảo trợ

- Thời hạn cuối nhận hồ sÆ¡: hết ngày 15/12/2010.

- Họp há»™i đồng xét chọn: ngày 22/12/2010.

- Công bố kết quả bảo trợ: ngày 23/12/2010.

- Tổ chức lá»… tuyên dÆ°Æ¡ng và bảo trợ: ngày 30/12/2010. 

Địa điểm nội hồ sơ

Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP.HCM, số 1 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM (Phòng A7). ĐT: 38233363 - 38230780; Fax: 38244705; E-mail: quybaotrotainangtre.hcm@gmail.com; Website: www.khoahoctre.com.vn.

Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP.HCM

Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM trá»±c thuá»™c Thành Đoàn TP.HCM được thành lập nhằm mục Ä‘ích quy tụ mọi nguồn lá»±c của xã há»™i vào việc quan tâm, chăm sóc và tạo Ä‘iều kiện cho các tài năng trẻ được phát triển. Quỹ không có chủ trÆ°Æ¡ng tập trung hay thay thế các chÆ°Æ¡ng trình tài trợ Ä‘ã, Ä‘ang và sẽ có ở các ngành, các cấp mà Quỹ chỉ tiếp nối đầu tÆ° vào những tài năng trẻ ở đỉnh cao để từ Ä‘ó có thể Ä‘ào tạo thành những nhân tài cho đất nÆ°á»›c, thành phố.

Quỹ được thành lập theo quyết định số 1817/QĐ-UB-VX ngày 07/12/1993 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM; quyết định số 4816/QĐ-UB-NC ngày 09/9/1997 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ (sá»­a đổi) về tổ chức và hoạt Ä‘á»™ng Quỹ bảo trợ tài năng trẻ thuá»™c Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Số lần xem trang: 154

TỪ NĂM 2011 ÁP DỤNG MỨC ĐÓNG ĐOÀN PHÍ MỚI

MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI VIẾT "KÝ ỨC THỜI TUỔI TRẺ SÔI NỔI"