Ban Thường vụ Thành Đoàn vừa thông báo mức đóng đoàn phí mới bắt đầu từ ngày 1-1-2011, theo đó, đoàn phí hàng tháng là 2.000 đồng đối với đoàn viên không hưởng lương, 5.000 đồng đối với đoàn viên hưởng lương.

Riêng đoàn viên đang học tập, công tác, lao động ở ngoài nước, mức đóng đoàn phí tối thiểu 5.000 đồng. Cấp bộ Đoàn ở ngoài nước từ chi đoàn trở lên phải trích nộp đoàn phí lên Đoàn cấp trên như quy định, nhưng không phải trích nộp đoàn phí về nước.

Đối tượng đóng đoàn phí là đoàn viên, kể cả đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí cho chi đoàn một tháng một lần. Trường hợp đoàn viên thường xuyên đi lao động, công tác khỏi địa bàn cơ quan, đơn vị được Ban Chấp hành chi đoàn đồng ý thì đóng đoàn phí cho chi đoàn ba tháng một lần.

Số lần xem trang: 12047
Điều chỉnh lần cuối:

MỜI GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN QUỸ BẢO TRỢ TÀI NĂNG TRẺ TPHCM NĂM 2010 (14-12-2010)

MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI VIẾT "KÝ ỨC THỜI TUỔI TRẺ SÔI NỔI" (28-11-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không năm một không

Xem trả lời của bạn !