Thống kê


Đang xem 43
Toàn hệ thống: 1713
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Hình thành và phát triển
-          Ngành Bảo Quản Chế Biến và Nông Sản Thá»±c Phẩm (BQ&CBNSTP) được thành lập tại trường ÐHNL TP Hồ Chí Minh theo quyết định của Bá»™ Giáo Dục và Ðào tạo số 5435/KHTC ngày 11/8/1995.
-          Ngày 27/12/1996: Quyết định của Hiệu trưởng trường Ðại Học Nông Lâm về việc thành lập Bá»™ môn BQ&CBNSTP và quyết định tuyển sinh của ngành.
-          Ngày 24/02/1997 ra mắt bá»™ môn vá»›i đầy đủ các chuyên ngành chế biến: thủy sản, kỹ nghệ súc sản,công nghệ sau thu hoạch (cÆ¡ khí công nghệ), rau quả và lÆ°Æ¡ng thá»±c.
-          Ngày 15/12/2000 Bá»™ Trưởng Bá»™ Giáo Dục và Ðào Tạo Ä‘ã ra quyết định số 5543/QÐ-BGD&ÐT-TCCB  thành lập Khoa Công Nghệ Thá»±c Phẩm trên cÆ¡ sở Bá»™ Môn Bảo Quản và Chế Biến Nông Sản Thá»±c Phẩm.  
-          Ngày 22/11/2004: Mở chuyên ngành Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm và Dinh dưỡng người. 
-          Ngày 16/12/2005: Mở chuyên ngành Bảo quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thá»±c phẩm.
-          Năm 2008: Bắt đầu khóa Đại học theo chÆ°Æ¡ng trình tiên tiến ngành Công nghệ Thá»±c Phẩm. Đối tác phát triển và thá»±c hiện chÆ°Æ¡ng trình là University of California Davis, Hoa Kỳ
-          Ngày 20/8/2009: Mở Ä‘ào tạo thạc sÄ© chuyên ngành Công nghệ thá»±c phẩm
-          Ngày 21/10/2015: Mở chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thá»±c phẩm
-          Ngày 29/8/2016: Mở Ä‘ào tạo tiến sÄ© chuyên ngành Công nghệ thá»±c phẩm
  
Triết lý giáo dục
Khoa CNTP chọn triết lý dạy học  là lý thuyết kiến tạo (Constructivism) được thể hiện trong Bloom taxanomy, và chọn “mức” giảng dạy và học để đạt được các ELOs từ “Áp dụng” (Applying) đến “Kiến tạo” (Creating) (Bloom’s levels I-VI).
Ná»™i hàm của lý thuyết này bao gồm 02 nguyên lý:
1) Quá trình học tập chỉ thá»±c sá»± diá»…n ra khi người học chủ Ä‘á»™ng học tập;
2) Người học tá»± xây dá»±ng kiến thức của mình thông qua những trải nghiệm thá»±c tế và phân tích phản hồi trên những trải nghiệm Ä‘ó.

Mục tiêu giáo dục của Khoa CNTP
1) Đào tạo nguồn nhân lá»±c được trang bị các phẩm chất tiên tiến : nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thá»±c hành thành thạo và kỹ năng ứng dụng tốt Ä‘áp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nÆ°á»›c, theo kịp nhịp Ä‘á»™ phát triển của các nÆ°á»›c trong khu vá»±c và trên thế giá»›i;
2) Tạo dá»±ng má»™t chÆ°Æ¡ng trình chuẩn má»±c quốc tế đủ sức cạnh tranh vá»›i trào lÆ°u du học ờ nÆ°á»›c ngoài và thu hút sinh viên nÆ°á»›c ngoài trong khu vá»±c vào học tập tại ĐHNL;
3) Trở thành má»™t ngành Ä‘ào tạo có ảnh hưởng tích cá»±c đối vá»›i sá»± phát triển trong lÄ©nh vá»±c công nghiệp thá»±c phẩm và Ä‘i đầu trong các thành tá»±u nghiên cứu thuá»™c lÄ©nh vá»±c này trên phạm vi cả nÆ°á»›c và khu vá»±c.
  
Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Tại Huân
Phó Trưởng khoa: ThS. LÆ°Æ¡ng Hồng Quang
Phó Trưởng khoa: TS. Kha Chấn Tuyền
 
Các Bá»™ Môn
Bá»™ môn Công nghệ Sau Thu hoạch
Bá»™ môn Dinh dưỡng Người
Bá»™ môn Hóa Sinh Thá»±c Phẩm
Bá»™ môn Kỹ Thuật Thá»±c Phẩm
Bá»™ môn Phát triển Sản phẩm Thá»±c Phẩm
Bá»™ môn Vi sinh Thá»±c Phẩm
 
Các ChÆ°Æ¡ng trình Đào tạo
Đại học (4 chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo bằng Tiếng Việt + 1 Ä‘ào tạo bằng Tiếng Anh)
1.    ChÆ°Æ¡ng trình tiên tiến ngành Công nghệ Thá»±c Phẩm (Đào tạo hoàn toàn 100% bằng Tiếng Anh, hợp tác vá»›i Đại học California, Davis Hoa Kỳ)  
2.    Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm (Tiếng Việt)
3.    Bảo Quản Chế biến Nông sản và Visinh Thá»±c phẩm (Tiếng Việt)
4.    Bảo Quản Chế biến Nông sản Thá»±c phẩm và Dinh dưỡng người (Tiếng Việt)  
5.    ChÆ°Æ¡ng trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thá»±c phẩm (tối thiểu 20% Tiếng Anh)
 
Thạc sỹ
1.      Thạc sÄ© chuyên ngành Công nghệ thá»±c phẩm
 
Tiến sỹ
1.      Tiến sÄ© chuyên ngành Công nghệ thá»±c phẩm
 
Phòng Thí nghiệm và Xưởng Chế biến
1.      PTN Hóa Sinh
2.      PTN Vi Sinh
3.      PTN Kỹ thuật Thá»±c phẩm
4.      PTN Tiên tiến (Phục vụ chủ yếu cho chÆ°Æ¡ng trình Đại học tiên tiến)
5.      Xưởng Bảo quản và Chế biến Rau Quả
6.      Xưởng Chế biến Thịt Cá
7.    Xưởng Chế biến thá»±c phẩm (má»›i khánh thành năm 2016)
  
Nhân sá»±
Bá»™ môn công nghệ sau thu hoạch
TS. Dương Thị Ngọc Diệp
NCS. ThS. Phan Thị Lan Khanh
TS. Huỳnh Hoa Anh Đào
ThS. Lê Thị Thanh
ThS. GVC. Lâm Thanh Hiền (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
 
Bá»™ môn dinh dưỡng người
PGS. TS. Phan Tại Huân
NCS. ThS. Nguyễn Thị Phượng
NCS. ThS. Huỳnh Tiến Đạt
TS. Phan Thế Đồng (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
  
Bá»™ môn hóa sinh
PGS. TS. Phan Tại Huân
TS. Nguyá»…n Minh Xuân Hồng
ThS. Ngô Thị Ty Na
ThS. Phan Thị Kim Khánh
KS. Lê Thị Thủy
  
Bá»™ môn kỹ thuật thá»±c phẩm
TS. Lê Trung Thiên
NCS. ThS. Lương Hồng Quang
ThS. Nguyễn Trung Hậu
ThS. Trịnh Ngọc Thảo Ngân
KS. Nguyễn Hữu Thiện
KS. DÆ°Æ¡ng Ngọc Dân
ThS. GVC. Phạm Tuấn Anh (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
ThS. GVC Nguyá»…n Hữu Nam (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
  
Bá»™ môn chế biến và phát triển sản phẩm
TS. Kha Chấn Tuyền
ThS. Nguyá»…n Anh Trinh
NCS. ThS. Nguyễn Hữu Cường
ThS. Nguyễn Thị Phước Thủy
CHV. KS. Bùi Thị Bảo Châu
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
PGS. TS. Bùi Văn Miên (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
 
Bá»™ môn vi sinh
TS. VÅ© Thị Lâm An
ThS. Nguyễn Minh Hiền
TS. Trương Thục Tuyền
TS. Hồ Thị Thúy Vân
ThS. Nguyá»…n Ngọc Diệp (Ä‘ã về hÆ°u, thỉnh giảng)
 
Khối văn phòng
CN. TrÆ°Æ¡ng Thị Bông
KS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyá»…n Thị Út

Số lần xem trang: 187