Hình thành và phát triển
-          Ngành Bảo Quản Chế Biến và Nông Sản Thực Phẩm (BQ&CBNSTP) được thành lập tại trường ÐHNL TP Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Ðào tạo số 5435/KHTC ngày 11/8/1995.
-          Ngày 27/12/1996: Quyết định của Hiệu trưởng trường Ðại Học Nông Lâm về việc thành lập Bộ môn BQ&CBNSTP và quyết định tuyển sinh của ngành.
-          Ngày 24/02/1997 ra mắt bộ môn với đầy đủ các chuyên ngành chế biến: thủy sản, kỹ nghệ súc sản,công nghệ sau thu hoạch (cơ khí công nghệ), rau quả và lương thực.
-          Ngày 15/12/2000 Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo đã ra quyết định số 5543/QÐ-BGD&ÐT-TCCB  thành lập Khoa Công Nghệ Thực Phẩm trên cơ sở Bộ Môn Bảo Quản và Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm.  
-          Ngày 22/11/2004: Mở chuyên ngành Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người. 
-          Ngày 16/12/2005: Mở chuyên ngành Bảo quản Chế biến Nông sản và Vi sinh Thực phẩm.
-          Năm 2008: Bắt đầu khóa Đại học theo chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm. Đối tác phát triển và thực hiện chương trình là University of California Davis, Hoa Kỳ
-          Ngày 20/8/2009: Mở đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
-          Ngày 21/10/2015: Mở chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm
-          Ngày 29/8/2016: Mở đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
  
Triết lý giáo dục
Khoa CNTP chọn triết lý dạy học  là lý thuyết kiến tạo (Constructivism) được thể hiện trong Bloom taxanomy, và chọn “mức” giảng dạy và học để đạt được các ELOs từ “Áp dụng” (Applying) đến “Kiến tạo” (Creating) (Bloom’s levels I-VI).
Nội hàm của lý thuyết này bao gồm 02 nguyên lý:
1) Quá trình học tập chỉ thực sự diễn ra khi người học chủ động học tập;
2) Người học tự xây dựng kiến thức của mình thông qua những trải nghiệm thực tế và phân tích phản hồi trên những trải nghiệm đó.

Mục tiêu giáo dục của Khoa CNTP
1) Đào tạo nguồn nhân lực được trang bị các phẩm chất tiên tiến : nắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo và kỹ năng ứng dụng tốt đáp ứng cho nhu cầu phát triển của đất nước, theo kịp nhịp độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới;
2) Tạo dựng một chương trình chuẩn mực quốc tế đủ sức cạnh tranh với trào lưu du học ờ nước ngoài và thu hút sinh viên nước ngoài trong khu vực vào học tập tại ĐHNL;
3) Trở thành một ngành đào tạo có ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và đi đầu trong các thành tựu nghiên cứu thuộc lĩnh vực này trên phạm vi cả nước và khu vực.
  
Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: PGS. TS. Phan Tại Huân
Phó Trưởng khoa: ThS. Lương Hồng Quang
Phó Trưởng khoa: TS. Kha Chấn Tuyền
 
Các Bộ Môn
Bộ môn Công nghệ Sau Thu hoạch
Bộ môn Dinh dưỡng Người
Bộ môn Hóa Sinh Thực Phẩm
Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm
Bộ môn Phát triển Sản phẩm Thực Phẩm
Bộ môn Vi sinh Thực Phẩm
 
Các Chương trình Đào tạo
Đại học (4 chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt + 1 đào tạo bằng Tiếng Anh)
1.    Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực Phẩm (Đào tạo hoàn toàn 100% bằng Tiếng Anh, hợp tác với Đại học California, Davis Hoa Kỳ)  
2.    Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm (Tiếng Việt)
3.    Bảo Quản Chế biến Nông sản và Visinh Thực phẩm (Tiếng Việt)
4.    Bảo Quản Chế biến Nông sản Thực phẩm và Dinh dưỡng người (Tiếng Việt)  
5.    Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Thực phẩm (tối thiểu 20% Tiếng Anh)
 
Thạc sỹ
1.      Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
 
Tiến sỹ
1.      Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
 
Phòng Thí nghiệm và Xưởng Chế biến
1.      PTN Hóa Sinh
2.      PTN Vi Sinh
3.      PTN Kỹ thuật Thực phẩm
4.      PTN Tiên tiến (Phục vụ chủ yếu cho chương trình Đại học tiên tiến)
5.      Xưởng Bảo quản và Chế biến Rau Quả
6.      Xưởng Chế biến Thịt Cá
7.    Xưởng Chế biến thực phẩm (mới khánh thành năm 2016)
  
Nhân sự
Bộ môn công nghệ sau thu hoạch
TS. Dương Thị Ngọc Diệp
NCS. ThS. Phan Thị Lan Khanh
TS. Huỳnh Hoa Anh Đào
ThS. Lê Thị Thanh
ThS. GVC. Lâm Thanh Hiền (đã về hưu, thỉnh giảng)
 
Bộ môn dinh dưỡng người
PGS. TS. Phan Tại Huân
NCS. ThS. Nguyễn Thị Phượng
NCS. ThS. Huỳnh Tiến Đạt
TS. Phan Thế Đồng (đã về hưu, thỉnh giảng)
  
Bộ môn hóa sinh
PGS. TS. Phan Tại Huân
TS. Nguyễn Minh Xuân Hồng
ThS. Ngô Thị Ty Na
ThS. Phan Thị Kim Khánh
KS. Lê Thị Thủy
  
Bộ môn kỹ thuật thực phẩm
TS. Lê Trung Thiên
NCS. ThS. Lương Hồng Quang
ThS. Nguyễn Trung Hậu
ThS. Trịnh Ngọc Thảo Ngân
KS. Nguyễn Hữu Thiện
KS. Dương Ngọc Dân
ThS. GVC. Phạm Tuấn Anh (đã về hưu, thỉnh giảng)
ThS. GVC Nguyễn Hữu Nam (đã về hưu, thỉnh giảng)
  
Bộ môn chế biến và phát triển sản phẩm
TS. Kha Chấn Tuyền
ThS. Nguyễn Anh Trinh
NCS. ThS. Nguyễn Hữu Cường
ThS. Nguyễn Thị Phước Thủy
CHV. KS. Bùi Thị Bảo Châu
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo
PGS. TS. Bùi Văn Miên (đã về hưu, thỉnh giảng)
 
Bộ môn vi sinh
TS. Vũ Thị Lâm An
ThS. Nguyễn Minh Hiền
TS. Trương Thục Tuyền
TS. Hồ Thị Thúy Vân
ThS. Nguyễn Ngọc Diệp (đã về hưu, thỉnh giảng)
 
Khối văn phòng
CN. Trương Thị Bông
KS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Ngọc Mai
Nguyễn Thị Út

Số lần xem trang: 13888
Điều chỉnh lần cuối: 24-06-2020

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai bảy sáu năm

Xem trả lời của bạn !