Khoa Công nghệ Thực Phẩm Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM có 6 Bộ Môn

 

Bộ môn Công nghệ Sau Thu hoạch

Bộ môn Dinh dưỡng Người 

Bộ môn Hóa Sinh Thực Phẩm 

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Bộ môn Phát triển Sản phẩm Thực Phẩm 

Bộ Môn Vi sinh Thực Phẩm 

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

Số lần xem trang: 12901
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2017

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 9/2020 (Chính thức) (09-10-2020)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào (22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch (07-08-2014)

Trang sinh viên (26-06-2014)

Liên hệ khoa Công nghệ Thực phẩm (25-06-2014)

Thư viện (25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh (25-06-2014)

Nhân sự (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín năm bốn ba

Xem trả lời của bạn !