Khoa Công Nghệ Thực Phẩm

Trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: (84 - 8) 38.960.871 Fax: (84 - 8) 37.240.077

Email: kcntp@hcmuaf.edu.vn

 

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12725
Điều chỉnh lần cuối: 26-06-2014

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 9/2020 (Chính thức) (09-10-2020)

NCS. Huỳnh Hoa Anh Đào (22-09-2014)

Bộ Môn Công nghệ Sau Thu Hoạch (07-08-2014)

Trang sinh viên (26-06-2014)

Thư viện (25-06-2014)

Danh sách các sách tiếng Anh (25-06-2014)

Các Bộ môn (25-06-2014)

Nhân sự (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Chương trình khung - ngành BQCB NSTP (26-11-2010)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn năm một bốn

Xem trả lời của bạn !