Thống kê


Đang xem 55
Toàn hệ thống: 1591
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thông báo

 

Thông báo 20140626: Thu thập thông tin liên lạc của cá»±u sinh viên

 

Khoa Công nghệ Thá»±c Phẩm - ĐH Nông Lâm Tp. HCM rất mong muốn giữ được liên lạc vá»›i các sinh viên Ä‘ã ra trường. Khoa kêu gọi các cá»±u sinh viên cung cấp thông tin theo link bên dÆ°á»›i. Dữ liệu này sẽ giúp khoa kịp thời thông báo đến các cá»±u sinh viên khi có hoạt Ä‘á»™ng hay thông tin liên quan. Dữ liệu này sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.

Đồng thời khoa cÅ©ng muốn tìm hiểu về tình hình việc làm của sinh viên sau ra trường nên sẽ có má»™t số câu hỏi liên quan đến lÄ©nh vá»±c này. Khoa cÅ©ng Ä‘ánh giá cao các gốp ý của cá»±u sinh viên ở cuối form.Vậy, cá»±u sinh viên vui lòng bỏ chút thời gian để Ä‘iền vào form.

Link cung cấp thông tin: https://docs.google.com/forms/d/1mtTJG85BkZl4_ZAnveHtGNbksjwMFHbQOzdwrxK7d6c/viewform?usp=send_form

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học của Khoa CNTP

 

Đang cập nhật danh sách theo lá»›p

 

-        DH96BQ

-        DH97BQ

-        DH98BQ

-        DH99BQ

-        DH00BQ

-        DH01BQ

-        DH02BQ

-        DH03BQ

-        DH04BQA

-        DH04BQB

-        DH05BQ

-        DH05DD

-        DH06BQ

-        DH06DD

-        DH06VT

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chÆ°Æ¡ng trình tiên tiến

 

Đang cập nhật

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ

 

Đang cập nhật

 

 

[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang: 166

Công ty TNHH Behn Meyer VN tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Sự kiện

Chương trình tiên tiến

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Hợp tác

Chương trình đào tạo