Thông báo

 

Thông báo 20140626: Thu thập thông tin liên lạc của cựu sinh viên

 

Khoa Công nghệ Thực Phẩm - ĐH Nông Lâm Tp. HCM rất mong muốn giữ được liên lạc với các sinh viên đã ra trường. Khoa kêu gọi các cựu sinh viên cung cấp thông tin theo link bên dưới. Dữ liệu này sẽ giúp khoa kịp thời thông báo đến các cựu sinh viên khi có hoạt động hay thông tin liên quan. Dữ liệu này sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba.

Đồng thời khoa cũng muốn tìm hiểu về tình hình việc làm của sinh viên sau ra trường nên sẽ có một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực này. Khoa cũng đánh giá cao các gốp ý của cựu sinh viên ở cuối form.Vậy, cựu sinh viên vui lòng bỏ chút thời gian để điền vào form.

Link cung cấp thông tin: https://docs.google.com/forms/d/1mtTJG85BkZl4_ZAnveHtGNbksjwMFHbQOzdwrxK7d6c/viewform?usp=send_form

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học của Khoa CNTP

 

Đang cập nhật danh sách theo lớp

 

-        DH96BQ

-        DH97BQ

-        DH98BQ

-        DH99BQ

-        DH00BQ

-        DH01BQ

-        DH02BQ

-        DH03BQ

-        DH04BQA

-        DH04BQB

-        DH05BQ

-        DH05DD

-        DH06BQ

-        DH06DD

-        DH06VT

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học chương trình tiên tiến

 

Đang cập nhật

 

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ

 

Đang cập nhật

 

 

[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang: 12813
Điều chỉnh lần cuối: 01-10-2017

Công ty TNHH Behn Meyer VN tuyển dụng nhân viên kinh doanh (30-10-2018)

(05-10-2017)

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm (26-06-2014)

Sự kiện (26-06-2014)

Chương trình tiên tiến (26-06-2014)

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (26-06-2014)

Hợp tác (26-06-2014)

Chương trình đào tạo (25-06-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám năm tám năm

Xem trả lời của bạn !