Thống kê


Đang xem 55
Toàn hệ thống: 1748
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

ChÆ°Æ¡ng trình tiên tiến Đại học ngành Công nghệ Thá»±c Phẩm là chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo đặc biệt vá»›i sá»± cá»™ng tác của Đại Học California, Davis Hoa Kỳ. Má»™t trong những trường hàng đầu của thế giá»›i.

ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, vá»›i giảng viên quốc tế và Việt Nam.

Sinh viên trải qua học kỳ đầu tiên học tăng cường về Tiếng Anh trÆ°á»›c khi vào học đại cÆ°Æ¡ng và chuyên ngành. Vì vậy không yêu cầu phải có trình Ä‘á»™ tiếng Anh cao má»›i vào được chÆ°Æ¡ng trình này.

Sau má»™t hoặc vài học kỳ sinh viên có thể chuyển sang chÆ°Æ¡ng trình tiếng Việt cùng chuyên ngành nếu không theo kịp chÆ°Æ¡ng trình tiếng Anh hay có mong muốn thay đổi.

Sinh viên vào chÆ°Æ¡ng trình có thể chọn má»™t trong 3 cách thức để hoàn thành: (1) Học toàn thời gian 4,5 năm tại ĐH Nông Lâm (bao gồm học tăng cường tiếng Anh, học các môn học đại cÆ°Æ¡ng + chuyên ngành, và làm luận văn tốt nghiệp), (2) Học 4 năm tại ĐH Nông Lâm và làm luận văn tốt nghiệp 1 học kỳ tại trường/viện nào Ä‘ó ở các nÆ°á»›c Đông Nam Á, và (3) Học 2,5 năm tại ĐH Nông Lâm và 2 năm tại ĐH Queensland, Úc.

Sinh viên ra trường đủ khả năng làm việc ở các môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên ra trường cÅ©ng có thể theo học các chÆ°Æ¡ng trình thạc sỹ quốc tế mà không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ.

ChÆ°Æ¡ng trình khởi Ä‘á»™ng năm 2007 và tuyển sinh khóa đầu năm 2008. Đến nay Ä‘ã có hai khóa tốt nghiệp. Theo khảo sát sÆ¡ bá»™, các tân khoa ra trường tìm được việc làm nhanh chóng. Khóa đầu, 100% tân khoa tìm được việc làm phù hợp sau vài tháng tốt nghiệp. Má»™t số tân khoa được nhận các học bổng toàn phần để theo học thạc sỹ và nghiên cứu sinh ở nÆ°á»›c ngoài.

 

Tìm hiểu thêm: http://ft.hcmuaf.edu.vn/

 

 

[Trở lại trang chủ]

 

 

 

Số lần xem trang: 163

Công ty TNHH Behn Meyer VN tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Bộ môn Kỹ Thuật Thực Phẩm

Sự kiện

Trang cựu sinh viên

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Hợp tác

Chương trình đào tạo