Thống kê


Đang xem 66
Toàn hệ thống: 1777
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Nhân sá»± 

TS. Lê Trung Thiên

Chức vụ: Giảng viên, Trưởng bá»™ môn 

Email: le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/letthien/

ThS. Lương Hồng Quang

Chức vụ: Giảng viên, Phó trưởng khoa 

Email: lhquang@hcmuaf.edu.vn

Website: http://fst.hcmuaf.edu.vn/lhquang

ThS. Nguyễn Trung Hậu

Chức vụ: Giảng viên 

Email: trunghau007@yahoo.com

Website:

ThS. Trịnh Ngọc Thảo Ngân

Chức vụ: Giảng viên 

Email: thaongan242@gmail.com 

Website:

KS. Nguyễn Hữu Thiện

Chức vụ: Giảng viên

Email: huuthien.ng@gmail.com 

Website:

KS. DÆ°Æ¡ng Thị Ngọc Dân

Chức vụ: Kỹ sÆ° phòng thí nghiệm

Email: dtngocdan@hcmuaf.edu.vn 

Website:

 

 

HÆ°á»›ng nghiên cứu chính

-          Phát triển các thá»±c phẩm chức năng và thá»±c phẩm dinh dưỡng

-          Chế biến, phát triển các sản phẩm từ thịt, cá, sữa và trứng

-          Chế biến, phát triển các sản phẩm từ rau, củ, quả, ngÅ© cốc

-          Chế biến các sản phẩm trà, café, cacao và sô-cô-la

-          Tận dụng phụ, phế phẩm từ hoạt Ä‘á»™ng nông nghiệp và chế biến trong phát triển sản phẩm má»›i cÅ©ng nhÆ° chiết trích các hợp chất có giá trị

-          Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ sấy

Các đề tài nghiên cứu

Danh sách các đề tài có thành viên Bá»™ môn là chủ nhiệm (tính từ năm 2012)

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Tg bắt Ä‘âÌ€u/hoàn thành

Cấp đề tài

Chủ nhiệm

5

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thá»±c phẩm giá trị gia tăng từ cá sấu

06/2014-06/2016

Sở KH & CN Tp. HCM

TS. Lê Trung Thiên

4

Tăng cường năng lá»±c nghiên cứu về lÄ©nh vá»±c ứng dụng trái cây và phụ phẩm trái cây

11/2014-11/2016

Quốc tế

TS. Lê Trung Thiên (chủ nhiệm địa phÆ°Æ¡ng)

3

Xây dá»±ng phÆ°Æ¡ng pháp phân tích cấu trúc fillet cá Tra và nghiên cứu sá»± tÆ°Æ¡ng quan giữa cấu trúc và các chỉ tiêu chất lượng khác của fillet

10/2013-05/2014

Tập Ä‘oàn NOVUS

TS. Lê Trung Thiên

2

Phát triển ba sản phẩm má»›i: Xúc xích cá, fillet cá Tra xông khói, và xúc xích chay

10/2013-06/2014

Cty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre

TS. Lê Trung Thiên (Cố vấn)

1

Nghiên cứu xá»­ lý và sấy huyết cá sấu thành bá»™t làm nguyên liệu cho thá»±c phẩm chức năng

06/2012-12/2013

Cơ sở

TS. Lê Trung Thiên

Luận văn sinh viên

Mời quý vị click vào Ä‘ây để xem danh sách các luận văn sinh viên của Khoa Công nghệ Thá»±c Phẩm

Các môn giảng dạy

Danh sách các môn học do các thành viên Bá»™ môn giảng dạy

Môn

 

Ngôn ngữ

Cấp giảng dạy

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Đại học

Sau đại học

Công nghệ Chế biến Thịt

x

x

x

x

Công nghệ Chế biến Sữa

x

x

x

 

Kỹ thuật Thực phẩm 1

x

x

x

 

Bao bì và Đóng gói

x

x

x

 

Thống kê Ứng dụng

x

x

x

 

Tính chất Công nghệ Vật liệu Thá»±c phẩm

x

x

 x

 x

Kỹ thuật Thực phẩm 2

x

x

 x

 

Công nghệ má»›i trong Chế biến Thá»±c phẩm

x

x

 

x

Truyền nhiệt và truyền khối

x

x

x

 

Công nghệ Chế biến Trà, Café, Cacao

x

x

x

x

Nhiệt Kỹ thuật

x

 

x

 

CN Chế biến Bánh

x

 

x

 

Thiết kế TN và Xá»­ lý Số liệu

x

 

 

x

Quá trình và Thiết bị Lên men CN

x

 

x

 

Kỹ thuật Điện Đại cương

x

 

x

 

Kỹ thuật Lạnh

x

 

x

 

Kỹ thuật Bảo quản Chế biến Hạt Cốc

x

 

x

 

Chất làm ngọt và Công nghệ Đường mía

x

 

 x

 

Phòng thí nghiệm

1.      PTN Kỹ Thuật Thá»±c Phẩm

Xuất bản khoa học

Vui lòng nhấp vào Ä‘ây để xem các xuất bản của cả Khoa Công nghệ Thá»±c Phẩm

Thông tin liên lạc

Email: le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

ĐT: +84 (8) 38960871

 

[Trở lại trang Các bá»™ môn] | [Trở lại trang chủ]

 

 


 

Số lần xem trang: 169

Công ty TNHH Behn Meyer VN tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Sự kiện

Chương trình tiên tiến

Trang cựu sinh viên

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Hợp tác

Chương trình đào tạo