Phiếu đăng ký thực hành tại PTN chương trình tiên tiến (25-06-2014)

Mẫu đơn thực tập phòng TN Hóa sinh (26-07-2013)

PHIẾU THANH TOÁN TÀI SẢN KHOA CNTP (07-05-2012)

Đăng ký làm việc tại xưởng chế biến thịt cá (06-09-2010)

Phiếu đăng ký thực hiện đề tài tại PTN Vi sinh thực phẩm (26-03-2010)

Mẫu đơn đăng ký làm thí nghiệm tại PTN Kỹ thuật Thực phẩm (13-03-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không sáu hai bảy

Xem trả lời của bạn !