Là sân chơi để sinh viên Khoa CNTP, các Khoa khác của trường, hay sinh viên trường khác học và chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh.

Câu lạc bộ Tiếng Anh do sinh viên khoa Công nghệ Thực Phẩm tổ chức và điều hành. Các sinh viên quốc tể cũng thường tham dự các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ này.

 

Lịch họp mặt: Hằng tuần vào Thứ 2, 2:00-4:00 pm, Phòng C200A (Nhà Cẩm Tú).

Contact: englishclubft@gmail.com

 

 

 

[Quay lại trang Sinh viên]|[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang: 12639
Điều chỉnh lần cuối: 27-06-2014

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba tám bốn

Xem trả lời của bạn !