Thống kê


Đang xem 65
Toàn hệ thống: 1809
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Khoa Công nghệ Thá»±c Phẩm chân thành cảm Æ¡n

 

Các ân nhân Ä‘ã cung cấp học bổng cho sinh viên

Các công ty và tổ chức nhận sinh viên của khoa vào thá»±c tập

Các công ty và tổ chức tài trợ các hoạt Ä‘á»™ng của sinh viên

Các công ty và tổ chức tài trợ các hoạt Ä‘á»™ng của khoa

Các công ty và tổ chức tài trợ học bổng cho cán bá»™ khoa Ä‘i học ở nÆ°á»›c ngoài

….

 

 

 

 

[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang: 172

Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Tổ chức và công ty nhận sinh viên khoa vào thực tập

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa

Tổ chức và công ty khoa đã và đang hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và/hay huấn luyện