Khoa Công nghệ Thực Phẩm chân thành cảm ơn

 

Các ân nhân đã cung cấp học bổng cho sinh viên

Các công ty và tổ chức nhận sinh viên của khoa vào thực tập

Các công ty và tổ chức tài trợ các hoạt động của sinh viên

Các công ty và tổ chức tài trợ các hoạt động của khoa

Các công ty và tổ chức tài trợ học bổng cho cán bộ khoa đi học ở nước ngoài

….

 

 

 

 

[Quay lại Trang chủ]

 

 

Số lần xem trang: 12748
Điều chỉnh lần cuối: 02-10-2017

Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

Tổ chức và công ty nhận sinh viên khoa vào thực tập (15-09-2014)

Ân nhân tặng học bổng cho sinh viên khoa (15-09-2014)

Tổ chức và công ty khoa đã và đang hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và/hay huấn luyện (15-09-2014)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn bốn không năm

Xem trả lời của bạn !