Thống kê


Đang xem 51
Toàn hệ thống: 1230
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Số TT/ No.

Tên đề tài/ Title

Năm
hoàn thành/ year

Sinh viên/ Student

Giáo viên hÆ°á»›ng dẫn/
Supervisors

1

Ảnh hưởng của Nito7 và Magie đến quá trình lên men Ethanol từ sắn lát thủy phân

2012

Võ Thị Trúc Linh

ThS. Nguyễn Minh Hiền

2

Khảo sát ảnh hưởng của màng bao và bao bì đến chất lượng chanh không hạt bảo quản

2012

Trần Minh Khoa

ThS. Lâm Thanh Hiền

3

Khảo sát ảnh hưởng của má»™t số thông số kỹ thuật của quá trình sấy măng mạnh tông

2012

Trương Thị Hường

ThS. Phạm Tuấn Anh

4

Khảo sát khả năng lên men nÆ°á»›c trái cây của Kluyveromyces marxianus

2012

Nguyá»…n Thị Ánh

ThS. Nguyễn Minh Hiền

5

Phân lập nấm collectotrichum gây bệnh thán thÆ° trên xoài cát hòa lá»™c và khảo sát khả năng ức chế loại nấm này của hoạt chất chiết xuất từ hạt neem.

2012

Nguyá»…n Thị Thủy Tiên

TS. Phan Thế Đồng

6

Thá»­ nghiệm phối chế nÆ°á»›c giải khát từ lá chùm ngây

2012

Đỗ Quang Dũng

ThS. Lâm Thanh Hiền 

7

Trích ly các hợp chất họ Limonoid từ bánh dầu neem và  bÆ°á»›c đầu Ä‘ánh giá khả năng kháng khuẩn của nó

2012

Trần Ngô Hồng Đăng Khoa

TS. Phan Thế Đồng

8

BÆ°á»›c đầu nghiên cứu chế biến sản phẩm lên men tÆ°Æ¡ng natto

2013

Võ Ngọc Thạch

ThS. Nguyễn Minh Hiền

9

Đánh giá ảnh hưởng của phân bón lá hữu cÆ¡ vi sinh HTD – 04 và phÆ°Æ¡ng pháp bao gói đến chất lượng và khả năng bảo quản rau dền và rau muống.

2013

Phạm Thị Tuyết Nữ

ThS. Lâm Thanh Hiền

10

Hoàn Thiện qui trình SX SP cá Saba tẩm gia vị satế tại Cty CP Sai Gon Food.

2013

Nguyá»…n Thị Thanh Thảo 

ThS. Nguyá»…n Anh Trinh

11

Khảo sát ảnh hưởng của má»™t số yếu tố kỹ thuật đến chất lượng sản phẩm thạch cacao.

2013

Trần Hồng Thư

ThS. Phạm Tuấn Anh

12

Khảo sát qui trình xá»­ lý STH rau muống, rau dền theo qui định Vietgap và phân tích mức Ä‘á»™ nhiá»…m vi sinh vật trên rau muống tại Xã Tân Quý Tây.

2013

Nguyễn Ngọc Dung

ThS. Lâm Thanh Hiền

13

Khảo sát quy trình xá»­ lý STH dÆ°a leo và khổ qua theo qui định Vietgap và Ä‘ánh giá hiệu quả kết hợp của dung dịch freshcare và màng bao PE để BQ dÆ°a leo.

2013

Hà Trần Thảo Trang

ThS. Lâm Thanh Hiền

14

Khảo sát tổ hợp giống Kombucha từ Aceto bacterxylinum và saccharomyces cerevisiae trong chế biến trà lên men.

2013

Trần Thị Phương Anh

ThS. Lương Hồng Quang

15

Khảo sát vật liệu che phủ và hiệu quả của thiết bị coolbot trong tồn trữ lạnh rau dền và rau muống tại HTX PhÆ°á»›c An.

2013

Nguyễn Phan Mỹ Hiền

ThS. Lâm Thanh Hiền

16

Tìm hiểu qui trình sản xuất và cải tiến công thức nhằm giảm giá thành sản phẩm lẩu Thái tại Cty CP Sài Gon Food.

2013

TrÆ°Æ¡ng Cẩm Tú

ThS. Nguyá»…n Anh Trinh

17

Tìm hiểu qui trình SX và biện pháp khắc phục hiện tượng xì chân không của sản phẩm Lẩu Đầu Cá Hồi tại Cty CP Sai Gon Food.

2013

Phạm Thị Quyến

ThS. Nguyá»…n Anh Trinh

18

Tìm hiểu qui trình và đề xuất cải tiến công thức nhằm giảm chi phí sản xuất sản phẩm ghẹ Farci tại Cty CP Sai Gon Food.

2013

Trần Trúc Thanh

ThS. Nguyá»…n Anh Trinh

 

[Trở lại trang Nghiên cứu và Hợp tác] | [Trở lại trang chủ]

Số lần xem trang: 13716

Danh sách luận văn cao học

Luận văn sinh viên