Thống kê


Đang xem 25
Toàn hệ thống: 1107
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 1. Thông tin về học bổng:

- Số suất: 10 được phân bổ nhÆ° sau:

 Nhóm 1: Số suất dành cho nhóm sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc: 3 suất

 Nhóm 2: Số suất dành cho nhóm cán bá»™ Ä‘oàn xuất sắc, học lá»±c khá trở lên (ĐTB NH 13-14 > 7,0): 3 suất

 Nhóm 3: Suất dành cho nhóm sinh viên có hoàn cảnh gia Ä‘ình khó khăn, học lá»±c khá (ĐTB NH13-14 > 7,0): 4 suất

- Trị giá: 1.000.000/suất

- Đơn vị tài trợ: cá»±u sinh viên khoa CNTP

2. Hồ sơ học bổng

- Đơn xin học bổng

- Giấy tờ xác nhận có hoàn cảnh khó khăn dành cho nhóm 3.

- Bảng điểm NH 13-14

3. Địa Ä‘iểm và thời hạn ná»™p hồ sÆ¡

- Địa Ä‘iểm: Văn phòng khoa CNTP (ná»™p cho cô Thu Thủy-thÆ° ký khoa)

- Thời hạn: trÆ°á»›c 16h ngày 14/11/2014

 

Số lần xem trang: 12417

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...