Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 1

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 2

Danh sách sinh viên bị xóa tên

Danh sách sinh viên bị cảnh báo đặc biệt

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học do quá thời gian

Lưu ý quan trọng:

Sinh viên bị cảnh báo đặc biệt là do không đăng ký môn học hoặc đăng ký

dưới 8 tín chỉ/học kỳ trong 2 học kỳ liên tiếp (học kỳ 2 năm học 2013 - 2014

và học kỳ 1 năm học 2014 - 2015). Theo Quy chế học vụ, sinh viên sẽ bị xóa tên,

vì vậy sinh viên cần khẩn trương liên hệ giáo vụ khoa, cố vấn học tập hoặc

liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn, tư vấn làm giải trình. Nếu không,

sinh viên sẽ bị buộc xóa tên theo quy định.

Thời gian nhận đơn giải trình của sinh viên tại văn phòng khoa CNTP (cô Bông):

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2014 đến 06 tháng 11 năm 2014. Sau thời hạn trên,

mọi thắc mắc của sinh viên sẽ không được giải quyết.

-

Số lần xem trang: 12104
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2014

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2 (16-09-2021)

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021 (27-08-2021)

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC (20-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020 (16-08-2021)

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019 (16-08-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT (07-06-2021)

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021 (02-06-2021)

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021" (28-05-2021)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021 (17-05-2021)

Xem thêm ...
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bảy bốn

Xem trả lời của bạn !