Thống kê


Đang xem 45
Toàn hệ thống: 1108
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Danh sách sinh viên tham quan nhà máy Ajinomoto sáng ngày 26/11/2014 (thứ tÆ°).

Sinh viên có tên tập trung tại sân Phượng Vỹ lúc 7g00; trang phục lịch sá»±; khuyến khích mặc áo đồng phục của lá»›p; đề nghị mang dép có quai hậu.

Các sinh viên quản lý theo lá»›p, BTC phân thành các tổ trưởng nhÆ° sau:

- lá»›p DH11DD: Đặng Châu Thái Ngân

- lá»›p DH11VT: Nguyá»…n Thị Thùy Ân

- lá»›p DH12BQ: Huỳnh Thị Kim Châu

- lớp DH12TP: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

- lớp DH12VT: Nguyễn Thị Kim Chi

Sinh viên nào không tham gia được, vui lòng phản hồi cho Cô PhÆ°á»›c Thủy, hạn chót ngày 19/11/2014.

TT MSSV Họ và lót Tên Lá»›p 
1 11148290 LÆ°u Thái Bảo DH11DD
2 11148005 Nguyễn Thị Hồng Du DH11DD
3 11148094 Phan VÅ© Trúc Giang DH11DD
4 11148098 Nguyễn Thị DH11DD
5 11148110 Lê Thị Thu  Hiền  DH11DD
6 11148310 Bùi Thị Liá»…u DH11DD
7 11148135 Cao Thị Thuỳ Linh DH11DD
8 11148139 Trần Thị Thùy Linh DH11DD
9 11148157 Đặng Châu Thái Ngân DH11DD
10 11148323 Ngô Thị Mỹ Nhi DH11DD
11 11148173 Phạm Huỳnh Ngọc Nhi DH11DD
12 11148326 Trần Thị Oanh  DH11DD
13 11148329 Nguyá»…n Thị Qúy DH11DD
14 11148201 Trương Thị Như Quỳnh DH11DD
15 11148199 Lê Thị Quỳnh DH11DD
16 11148209 Hoàng Thị Thảo DH11DD
17 11148218 Huỳnh Thị Ngọc Thơ DH11DD
18 111148220 Trần Lệ Thu DH11DD
19 11148228 Châu Ngoc Anh ThÆ° DH11DD
20 11148234 Trần Thị VÆ°Æ¡ng Thủy Tiên DH11DD
21 11148341 Ngô Thị Bích Trâm DH11DD
22 11148237 Hoàng Thị Huyền Trang DH11DD
23 11148265 Trần Thị Hồng Tươi DH11DD
24 11156022 Ngô Thị Thùy  Ân DH11VT
25 11156018 Đặng Thị Anh DH11VT
26 11156024 Lê Thị Ngọc Châu DH11VT
27 11156101 Võ Thị Hiệu DH11VT
28 11156103 Võ Thị Linh  Kha DH11VT
29 11156104 Nguyễn Thị Mỹ Lệ DH11VT
30 11156011 Nguyá»…n Thị  Lụa DH11VT
31 11156047 Nguyá»…n Thị  Ngọc  DH11VT
32 11156051 Nguyá»…n Thị Hồng Nhung  DH11VT
33 11156059 Trần Hà SÆ¡n  DH11VT
34 11156114 Đỗ Thị Thảnh DH11VT
35 11156083 Lê Thanh Tùng  DH11VT
36 12125095 DÆ°u Ngọc Vân Anh DH12BQ
37 12125096 Đoàn Thị Chúc  Anh DH12BQ
38 12125402 Huỳnh Thị Kim  Châu  DH12BQ
39 12125126 Võ Đình  Cường  DH12BQ
40 12125132 Võ Thị Kim  Dung DH12BQ
41 12125014 Đoàn Thị Thu  Hà  DH12BQ
42 12125161 Nguyễn Trọng Hậu DH12BQ
43 12125022 Tạ Thị Kiều VÄ©nh  HÆ°Æ¡ng DH12BQ
44 12125410 Huỳnh Thiên Kim  DH12BQ
45 12125027 Trần Phan Quang Minh DH12BQ
46 12125413 Trần Thị Diá»…m My  DH12BQ
47 12125343 Hà Thị Hà Trang  DH12BQ
48 12125364 Phạm Ngọc Thu Trúc DH12BQ
49 12125422 Võ PhÆ°á»›c Trung  DH12BQ
50 12125026 Thạch Thị Yến Ly DH12DD
51 12125030 Nguyễn HaÌ£ Nguyên DH12DD
52 12125316 Võ Thị Hồng Tham DH12DD
53 12125063 Nguyễn Thị Vẹn DH12DD
54 12125101 Nguyá»…n Thị Quỳnh  Anh DH12TP
55 12125120 Nguyễn Thị Mỹ Chinh DH12TP
56 12125127 Nguyễn Thị Ngọc Diệp DH12TP
57 11114072 Lê Đức Anh Đông DH12TP
58 12125153 Nguyễn Ngọc Hải DH12TP
59 12131167 Nguyễn Thị Khanh DH12TP
60 12114040 Phạm Văn Nam DH12TP
61 12125559 Nguyá»…n Xuân Bảo Ngọc DH12TP
62 12113212 Ngô Thị Hồng Nhung DH12TP
63 12114053 Nguyá»…n Trần Khánh Tâm DH12TP
64 12131150 Đồng Nguyễn Cao Thắng DH12TP
65 12125551 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12TP
66 12114217 Nguyễn Thị Như Thảo DH12TP
67 12115126 Mai Xuân Thúy DH12TP
68 12116285 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH12TP
69 12130196 Nguyễn Thị Hồng Thủy DH12TP
70 12114320 Đoàn Công Tiến DH12TP
71 12111220 Nguyá»…n Thị Bảo Trâm DH12TP
72 12125348 Đinh Thị Ngọc Trâm DH12TP
73 12116290 Cao ThiÌ£ HuyêÌ€n Trân DH12TP
74 12115117 ĐoaÌ€n ThiÌ£ Bảo Trân DH12TP
75 12131072 Huỳnh Võ Thảo  Trang DH12TP
76 12125342 Đỗ Phạm Thiên Trang DH12TP
77 12125555 Nguyễn Thị Thanh DH12TP
78 12125560 Nguyễn Tấn Vương DH12TP
79 12131181 Kim Huỳnh Thúy Nhi  DH12TP
80 12125006 Nguyễn Thị Kim Chi DH12VT
81 12125118 Nguyễn Thị Quế Chi DH12VT
82 12125087 Nguyễn ThiÌ£ Dung DH12VT
83 12125450 Nguyễn Thị Hằng DH12VT
84 12125172 Trần Ngọc Tuyên Hoàng DH12VT
85 12125192 Chu Nhá»±t Khánh DH12VT
86 12125229 Huỳnh Thanh Nam DH12VT
87 12125247 Lê ThiÌ£ Nguyên DH12VT
88 12125039 Nguyá»…n Lý Thanh PhÆ°Æ¡ng DH12VT
89 12125327 Đào Thị Thu Thủy DH12VT
90 12125025 Nguyễn DÆ°Æ¡ng ThiÌ£ Mỹ Linh DH13BQ

Số lần xem trang: 12413

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...