Thống kê


Đang xem 15
Toàn hệ thống: 999
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 Theo thông báo của phòng đạo tạo, thân mời các bạn sinh viên khoa CNTP lá»›p DH10, LT12 có số thứ tá»± (2938/2014 - 2947/2018) lên ký sổ văn bằng tốt nghiệp vào 13h30-14h ngày 25/03/2015 tại Phòng Đào Tạo.

Số lần xem trang: 12403

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...