Thống kê


Đang xem 45
Toàn hệ thống: 1167
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Khoa CNTP thông báo danh sách Cố vấn học tập và TL. quản lý sinh viên. Sinh viên có những thắc mắc về vấn đề học tập, chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, Ä‘iểm Ä‘ánh giá rèn luyện...... xin vui lòng liên hệ vá»›i CVHT lá»›p mình.

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Khoa Công nghệ Thá»±c phẩm                                         Năm học: 2015-2016

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

(CVHT/TL.QLSV)

LỚP CỐ VẤN/

QUẢN LÝ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

VÅ© Thị Lâm An

CVHT

DH15TP

01232082952

laman.vu@gmail.com

Lê Thị Thủy

CVHT

DH15VT

0908871925

lethuy@hcmuaf.edu.vn

Lê Thị Thanh

CVHT

DH15DD

0909556837

lethanh2607@yahoo.com

Nguyễn Thị Phước Thủy

CVHT

DH15BQ

0918749468

thuyptsp@gmail.com

Nguyá»…n Minh Xuân Hồng

CVHT

DH14TP

0903356702

nmxuanhong@yahoo.com

Phạm Minh Trung

CVHT

DH14VT

0909966455

minhtrunguaf@yahoo.com

Kha Chấn Tuyền

TrÆ°Æ¡ng Thị Bông

CVHT

CVHT

DH14DD

0909367094

0903690704

khachantuyen@yahoo.com

truongbonguaf@yahoo.com

Nguyễn Hữu Cường

CVHT

DH14BQ

0968993681

nguyenhuucuong266@yahoo.com

Lê Trung Thiên

CVHT

DH13TP

0937644377

le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

Nguyá»…n Anh Trinh

CVHT

DH13VT

0903134880

natrinhvn@yahoo.com

DÆ°Æ¡ng Thị  Ngọc Diệp

Nguyễn Thị Phượng

CVHT

CVHT

DH13DD

0913026570

 

diepngocduong@yahoo.com

opera_272003@yahoo.com

Nguyễn Trung Hậu

CVHT

DH13BQ

0949626628

trunghauuaf@gmail.com

Lương Hồng Quang

CVHT

DH12TP

0918068584

lhquang@hcmuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Hiền

CVHT

DH12VT

0918337740

hienhn2002@yahoo.com

Nguyễn Thị Thu Thủy

CVHT

DH12DD

0914468797

kcntp@hcmuaf.edu.vn

Ngô Thị Ty Na

CVHT/TL.QLSV

DH12BQ

0943001618

tyna.ngothi@gmail.com

 

Số lần xem trang: 12471

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...