Thống kê


Đang xem 15
Toàn hệ thống: 1016
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Thân gởi các bạn sinh viên há»™i đồng báo cáo Khoá luận tốt nghiệp (file kèm).

Sinh viên liên hệ Cô Mai để mượn khăn trải bàn,...chuẩn bị phòng.
 
DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
           
TIỂU BAN 1 - PHÒNG: 200A    
THỜI GIAN: 08H00 NGÀY 14/6/2016    
Stt Hoï vaø ñeäm Teân Tên đề tài  GVHD Ghi chú
1 DÆ°u Ngọc Vân  Anh  Đậu hÅ© tẩm gia vị TS. Lê Trung Thiên  
2 Đoàn Thị Chúc  Anh  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế Ä‘á»™ kích Ä‘iện đến chất lượng fillet xông khói TS. Lê Trung Thiên   
3 Nguyá»…n Thị Tuyết  Hoa  Khảo sát chế biến sữa đậu nành bổ sung hạt gel cà rốt ThS. Ngô Thị Ty Na  
4 Nguyá»…n Thị Kiều  Nga Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt Ä‘á»™ đến sá»± hoạt Ä‘á»™ng của Myosin tạo Ä‘á»™ dai của thịt cá đổng Nemipterus furcour xay nhuyá»…n tại nhiệt Ä‘á»™ phòng. ThS. Ngô Thị Ty Na              ThS. Nguyá»…n Thu Hồng  
5 Hoàng Thị Ý  Nhi  Xác định polyphenol trong phụ phẩm trái cây TS. Lê Trung Thiên  
6 Nguyá»…n Lý Thanh  PhÆ°Æ¡ng  Ảnh hưởng của thời Ä‘iểm fillet lên chất lượng VSV của miếng cá tra fillet. ThS. Nguyá»…n Trung Hậu   
7 Nguyá»…n Thị NhÆ°  Quyền  Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt Ä‘á»™ đến sá»± hoạt Ä‘á»™ng của Myosin tạo Ä‘á»™ dai của thịt cá Ä‘ù Nemipterus furcour xay nhuyá»…n tại nhiệt Ä‘á»™ phòng. ThS. Ngô Thị Ty Na              ThS. Nguyá»…n Thu Hồng  
8 Nguyá»…n Thị Diá»…m  SÆ°Æ¡ng  Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến sá»± hoạt Ä‘á»™ng của Myosin tạo Ä‘á»™ dai của thịt cá đổng Nemipterus furcour xay nhuyá»…n tại nhiệt Ä‘á»™ phòng. ThS. Ngô Thị Ty Na                  ThS. Nguyá»…n Thu Hồng  
9 Đoàn Thị Thanh   Thảo  Nghiên cứu ảnh hưởng chế Ä‘á»™ kích Ä‘iện đến chất lượng miếng cá tra fillet ThS. Nguyá»…n Trung Hậu   
       
TIỂU BAN 2 - PHÒNG: 200B    
THỜI GIAN: 08H00 NGÀY 14/6/2016    
Stt Hoï vaø ñeäm Teân Tên đề tài  GVHD Ghi chú
1 Nguyá»…n Thị PhÆ°Æ¡ng Dung Kẹo dẻo Thanh Long TS. Lê Trung Thiên              ThS. Lê Thị Thanh  
2 Nguyá»…n Thị  Dung  Khảo sát ảnh hưởng của kích thích Ä‘iện vá»›i cường Ä‘á»™ dòng Ä‘iện thấp và thời Ä‘iểm fillet đến chất lượng cá tra xông khói. ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  
3 Đào Thị  Hảo  Nghiên cứu ảnh hưởng của chế Ä‘á»™ kích Ä‘iện đến chất lượng gel cá tra TS. Kha Chấn Tuyền  
4 DÆ°Æ¡ng Thị  HÆ°Æ¡ng  Nghiên cứu qui trình chế biến sản phẩm cÆ¡m cháy chà bông cá dứa ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  
5 TrÆ°Æ¡ng Thị Ánh  Ngọc  Nghiên cứu chế biến sản phẩm pate gan cá tra. TS. Lê Trung Thiên   
6 Đinh Thái  Nguyên    ThS. LÆ°Æ¡ng Hồng Quang  
7 Nguyá»…n Tường  Thy Vi bao dầu cá hồi TS. Kha Chấn Tuyền   
8 Hà Thị Hà  Trang  Khảo sát phụ gia và chất chống oxy hoá đến chất lượng sản phẩm neta thanh long. ThS. Lê Thị Thanh  
9 Hoàng Ngọc  Tuyền  Vi bao polyphenol TS. Kha Chấn Tuyền  
           
TIỂU BAN 3 - PHÒNG: 200C    
THỜI GIAN: 08H00 NGÀY 14/6/2016    
Stt Hoï vaø ñeäm Teân Tên đề tài  GVHD Ghi chú
1 Nguyá»…n Thị Quế  Chi NÆ°á»›c mãng cầu lên men ThS. Nguyá»…n Minh Hiền  
2 Nguyá»…n Thị Kim  Chi  Ly trích protein từ thịt vụn cá hồi ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  
3 Võ Đình  Cường Chế biến cao astisô TS. DÆ°Æ¡ng Thị Ngọc Diệp  
4 Ngô Thị  Hà  Vi bao dầu cá hồi TS. Kha Chấn Tuyền   
5 Cao Minh  Nhá»±t  Nghiên cứu qui trình sản xuất jerky từ cá sấu ThS. Nguyá»…n Minh Hiền        KS. Nguyá»…n Thị PhÆ°á»›c Thuá»·  
6 Lê Thị  PhÆ°á»›c Nghiên cứu qui trình chế biến sản phẩm xíu mại cá tra ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  
7 Trần Ngọc Yến  PhÆ°Æ¡ng  Tối Æ°u hóa quá trình sấy tủa protein lòng trắng trứng vịt muối bằng không khí nóng ThS. Nguyá»…n  Anh Trinh  
8 Nguyá»…n Tấn  Thanh  Nghiên cứu qui trình chế biến margarine từ mỡ cá tra ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  
9 Lê Thị Hồng  Vân Nghiên cứu ảnh hưởng của thời Ä‘iểm fillet đến chất lượng gel cá tra ThS. Nguyá»…n Anh Trinh  

 

Số lần xem trang: 12529

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021 - Đợt 2

Thông Báo v/v Kế Hoạch Tổ Chức Báo Cáo Tốt Nghiệp Tháng 9/2021

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2014-2017

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÁP DỤNG CHO KHÓA 2018 VÀ 2019

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2021 - CẬP NHẬT

Danh sách sinh viên đạt tốt nghiệp tháng 6/2021

Quyết định "Xét cảnh báo học vụ sinh viên thuộc Khoa CNHH&TP vào HKI năm học 2020-2021"

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Xem thêm ...